ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Spolupracujeme s pojišťovnou UNIQA, u které lze uzavřít cestovní pojištění – komplexní pojištění se stornem zájezdu. Doporučujeme vám sjednat si pojištění už při rezervaci pobytu. Bez cestovního pojištění do Chorvatska ani jinam do zahraničí nikdy nejezděte.

Jaké cestovní pojištění vybrat?

Velmi důležité je pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí. Pokud se vám stane úraz nebo onemocníte, pojišťovna uhradí nezbytné náklady na lékařské ošetření, případně náklady na repatriaci zpět do ČR. Pojištění samozřejmě platí i při onemocnění Covid-19 v zahraničí.

Součástí komplexního pojištění je také pojištění storna zájezdu v případě nemoci nebo vážné události, která vám nedovolí na dovolenou odjet. Důvody mohou být např. nemoc, včetně Covid-19 (musí být doloženo potvrzením lékaře), úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby, nebo vznik škody na majetku vlivem živelní události (požár, výbuch, povodeň apod.). V těchto případech vám pojišťovna vyplatí 80 % ze zaplacených stornovacích poplatků. Vždy se předem seznamte se všeobecnými podmínkami pojištění.

Komplexní pojištění - storno 15.000 Kč/osoba

Sazba K5S – 30 Kč/osobu/den

Jedná se o komplexní pojištění, kam spadá pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace pojištěného, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, pojištění zavazadel a pojištění storna. Tato sazba je dostačující pro všechny běžné cesty v Evropě. Jste pojištěni po celou dobu, vč. cesty tam a zpět (termín nastavujeme automaticky). Podmínky pojištění a jeho plnění naleznete zde.

Komplexní pojištění - storno 30.000 Kč/osoba

Sazba K6S – 43 Kč/osobu/den

Jedná se o komplexní pojištění, kam spadá pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace pojištěného, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, pojištění zavazadel a pojištění storna. Doporučujeme pro plavby lodí. Jste pojištěni po celou dobu, vč. cesty tam a zpět (termín nastavujeme automaticky). Podmínky pojištění a jeho plnění naleznete zde.

Komplexní pojištění - storno 60.000 Kč/osoba

Sazba K7S63 Kč/osobu/den

Jedná se o komplexní pojištění s ještě vyšším plněním, kam spadá pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace pojištěného, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, pojištění zavazadel a pojištění storna. Doporučujeme pro dražší zájezdy/pobyty a plavby lodí. Jste pojištěni po celou dobu, vč. cesty tam a zpět (termín nastavujeme automaticky). Podmínky pojištění a jeho plnění naleznete zde.

Připojištění pro případ COVID-19

Sazba Připojištění pandemie "P" - 30 Kč/osobu/den

Připojištění je pro případy, kdy je nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a na krytí nákladů na náhradní dopravu zpět do ČR v případě, že původně plánovaný dopravní prostředek nebylo možné použít.

Dále na případy, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR. Přečtěte si podmínky a plnění Připojištění pro případ COVID-19.

Toto připojištění je možné sjednat pouze k uvedeným základním sazbám K5S a K6S a není možné ho sjednat samostatně.

Odkazy

Informační dokument k Cestovnímu pojištění

Pokyny pro případ pojistné události

Formulář k nahlášení pojistné události - Cestovní pojištění - léčebné výlohy, asistenční služby, zavazadla a odpovědnost za škodu

Formulář k nahlášení pojistné události - Úrazové pojištění

Formulář k nahlášení pojistné události - Stornovací poplatky