Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Plavba 4: Severní Dalmácie - důležité informace

Platební podmínky

 • Po obdržení rezervace a ověření volné kapacity ve Vámi vybraném termínu, trase a kategorii lodi cestovní kanceláří Vám bude zaslána smlouva a budete vyzváni k úhradě zálohy ve výši 50 % z celkové výše ceny plavby.
 • Úhradu této zálohy je potřeba provést do 2 dnů od vyzvání k úhradě, v opačném případě bude rezervace zrušena.
 • Zbylých 50 % je potřeba doplatit nejpozději 35 dnů před zahájením plavby.
 • V případě objednávky plavby později než 35 dnů před zahájením plavby je nutno uhradit celou částku najednou.

Pozor! V případě zrušení objednávky plavby po zaplacení zálohy 50 % je vždy účtována minimálně nevratná částka (tzv. NEVRATNÁ ZÁLOHA) ve výši 4.200,- Kč / osobu – viz Storno podmínky při zrušení objednávky plavby ze strany klienta!


Storno podmínky

Storno podmínky při zrušení objednávky plavby ze strany klienta

Pozor! Při zrušení objednávky plavby Vám budeme účtovat tyto stornopoplatky - vždy však bude jako stornopoplatek účtována minimálně nevratná záloha ve výši 4.200,- Kč / osobu:

Stornopoplatky jsou počítány z celkové ceny plavby snížené o nevratnou zálohu 4.200,- Kč (není-li uvedeno jinak).

 • do 30 dnů do začátku plavby – stornopoplatek ve výši nevratné zálohy
 • od 29 do 22 dnů do začátku plavby – stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 25 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
 • od 21 do 15 dnů do začátku plavby - stornopoplatek ve výši nevratné zálohy + 50 % z ceny snížené o nevratnou zálohu
 • od 14 do 0 dnů do začátku plavby – stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny

 

Příklad: celková cena plavby je 12.000 Kč, klient zruší objednávku plavby 25 dnů před začátkem plavby - bude mu účtován stornopoplatek ve výši 4.200 Kč (nevratná záloha) + 25 % ze 7.800 Kč (tj. 12.000 - 4.200) - celkový stornopoplatek tedy bude 6.150 Kč!

Platební a storno podmínky jsou podrobně popsány ve Všeobecných podmínkách pro plavby lodí.

Poplatek při změně jména účastníka nebo data plavby

Při změně jména účastníka nebo data plavby (než je uvedeno na cestovní smlouvě) je účtován poplatek ve výši 550,- Kč/osobu.
Pozor! Takto nízký poplatek však platí jen v případě, že změna je oznámena nejpozději do 30 dnů do začátku plavby. Pokud je změna oznámena později než 30 dnů do začátku plavby, pak platí storno poplatky jako v případě zrušení plavby ze strany klienta!

POZOR! Vzhledem k výši stornopoplatků Vám doporučujeme sjednat si pojištění storna zájezdu (viz Cestovní pojištění pro klienty CK NOVALJA)!!!

Zrušení plavby ze strany organizátora plavby

Organizátor plaveb může zrušit plavbu pro nedostatek účastníků, tj. když je jich méně než 10. V takovém případě nabídne organizátor klientovi alternativní plavbu, kategorii lodi či jiný termín, případně vrátí klientovi zpět celou zaplacenou částku (včetně nevratné zálohy 4.200,- Kč).


Slevy a příplatky

 • Dospělý na 3. lůžku v kajutě - sleva 30 %
 • Dítě do 10 let - sleva 50 %
 • Příplatek za samostatné použití kajuty (tj. jen 1 osoba v kajutě) - příplatek 50 %

V cenách není zahrnuto

 • Přístavní poplatky – tyto poplatky se platí na místě a jsou ve výši 25 /osobu/týden. Tyto poplatky jsou stejné pro všechny pasažéry (dospělá osoba či dítě) v jakémkoli termínu.
 • Vstupy do národních parků – 10 až 15 /osobu (platí se na místě v národních parcích)
 • Večeře „Captains dinner“ – 25 /osobu (je zahrnuto v ceně jen u kategorie A+, jinak se platí na místě)
 • Nápoje na lodi (platí se na místě - viz Organizace plavby - NÁPOJE NA LODI)
 • Účast na organizovaných prohlídkách měst s anglicky mluvícím průvodcem – 10 /osobu (jen u kategorie A+ je prohlídka Dubrovníku již v ceně)
 • Účast na fakultativních výletech.

 

Lodní řád

 1. Všichni pasažéři na palubě lodi jsou povinni přijmout a dodržovat tento Lodní řád v celém jeho rozsahu.
 2. Kapitán má právo změnit trasu plavby oproti plánovanému programu z důvodu špatného počasí či za jiných nepříznivých okolností.
 3. Pasažéři jsou povinni předat první den plavby své cestovní doklady kapitánovi k registraci.
 4. Vzhledem k tomu, že lodě jsou extrémně akustické, předpokládá se, že se pasažéři budou chovat umírněně. Zvláštní zřetel je třeba brát na dodržování nočního klidu na lodi od 24:00 hodin. V národních parcích začíná noční klid ještě dříve a pasažéři na to budou posádkou lodi upozorněni.
 5. Pokud loď pluje, je přísně zakázáno skákat z lodi do moře, potápět se, nebo šplhat na stožáry lodi.
 6. Je zakázáno kouření v jídelně a v kajutách lodi. Kouření je povoleno jen na palubě lodi a pasažéři musí nedopalky vyhazovat jen na místa k tomu určená, nikoli přes palubu do moře.
 7. Je zakázáno vynášení matrací, polštářů, dek a povlečení z kajut na palubu lodi.
 8. Je zakázáno nosit na loď vlastní jídlo či nápoje (alkoholické i nealkoholické), včetně produktů zakoupených v obchodech a stáncích v přístavech. Výjimkou jsou produkty speciální výživy, léky či kojenecká strava. Místní speciality zakoupené během pobytu v přístavech musí být předány k uskladnění personálu lodi a budou pasažérovi vydány zpět na konci plavby.
 9. Je zakázáno házet do moře jakékoli odpadky.
 10. Do záchodů se nesmí vhazovat nic jiného kromě toaletního papíru, v opačném případě může dojít k ucpání záchodu.
 11. Pokud loď pluje, musí pasažéři ubytovaní v podpalubních kajutách zavírat okna. V opačném případě by mohla mořská voda skrz otevřené okno nastříkat do kajuty.
 12. Za špatného počasí je třeba se na lodi pohybovat opatrně, pokud možno pohyb omezit na minimum. Podlahy mohou být mokré a kluzké.
 13. Pasažéři musí dbát zvýšené opatrnosti při přecházení z jedné lodi na druhou, když jsou lodě ukotveny v přístavu vedle sebe. Při takovém přecházení se doporučuje požádat posádku lodi o pomoc, avšak zodpovědnost při tom nese každý pasažér sám za sebe.
 14. Pasažéři jsou povinni dodržovat časy snídaní a obědů (příp. večeří) a stejně tak i časy vyplutí lodi do dalšího přístavu (tyto časy jsou vyvěšeny v hale lodi).
 15. Pasažér je povinen uhradit kapitánovi lodi veškeré škody, které během svého pobytu na lodi způsobí či zaviní. Za ztrátu klíčů od kajuty je na místě účtován poplatek 150 HRK / 1 ztracený klíč.
 16. Voda a elektřina (získávaná na lodi pomocí generátoru) mohou být problémem na každé lodi, proto jsou pasažéři vyzýváni k jejich šetrné spotřebě a užívání.
 17. Bezpečnostní pásy jsou umístěny pod sedadly v jídelně nebo pod lůžky v kajutách (záleží na typu lodi).
 18. S jakýmikoli dotazy se obracejte na kapitána lodi a jeho posádku – rádi Vám vyjdou vstříc. Pokud nebudete s jejich servisem spokojeni, kontaktujte prosím naši cestovní kancelář a zároveň své připomínky či stížnosti zapište do „Knihy stížností“, která je k dispozici na každé lodi.
 19. V ceně plavby není zahrnuto zpropitné členům posádky lodi a spokojení pasažéři odměňují posádku zpropitným dle vlastního uvážení.

Pozor! Nedodržování tohoto lodního řádu může vést až k ukončení plavby klienta bez nároku vrácení peněz!