Vyhledat na webu

Tip: Jednoduchý výraz najdu snadno, třeba Hvar nebo počasí

Historie Neumu (BiH)

Bosna a Hercegovina je známá jako jedna z mála evropských zemí s převahou muslimských věřících. V přímořském letovisku Neum ale vždy převládali Chorvaté římskokatolické víry. Ačkoli tvořili křesťané většinu obyvatel města, byl Neum po dlouhá staletí městem bez jediného kostela.

První zmínky o osadě s názvem Neum pochází z roku 533. Od 7. století začali oblast neumského zálivu osídlovat Chorvaté, kteří toto území obývají nepřetržitě do současnosti bez ohledu na to, jakým vládcům a mocnostem daná oblast patřila. 

Do konce 17. století byla oblast dnešního Neumu součástí Dubrovnické republiky. 

Neum
Neum, Bosna a Hercegovina

Po roce 1699 připadlo území neumského zálivu od obce Klek až k samotnému Neumu Osmanské říši. Od té doby čelilo území Neumského zálivu častým válkám mezi Benátkami, Osmany a Dubrovnickou republikou. Po zániku Dubrovnické a Benátské republiky na přelomu 18. a 19. století se na území Neumského zálivu objevila Napoleonova vojska, která přispěla ke střetům Habsburků s Osmany. Francouzi navázali obchodní styky s Osmanskou říší právě prostřednictvím tureckého území v Neumském zálivu, kde vybudovali silnici. Proti obchodním stykům Francie s Turky se však ohradila Habsburská monarchie. Střety mezi Osmany a Habsburky vyvrcholily povstáním katolických Chorvatů v druhé polovině 19. století. Turecká vojska tehdy zpustošila a vypálila všechny vesnice od vnitrozemí až k samotnému Neumu. Po Berlínském kongresu v roce 1878 připadlo území celé Bosny a Hercegoviny včetně neumského zálivu Rakousku-Uhersku.

Během 2. světové války se na území Neumu odehrávaly kruté boje. Po válce se stala Bosna a Hercegovina součástí socialistické Jugoslávie. V roce 1965 byla přes území Neumu vybudována Jadranská magistrála.

První hotel v Neumu

V roce 1977 byl v Neumu postaven první hotel. Od té doby se budovala infrastruktura města a Neum se začal rozvíjet v moderní turistické letovisko. Během občanské války v 90. letech 20. století čelilo území Neumského zálivu dalším těžkým bojům. První válečný konflikt začal v listopadu 1991, kdy srbská vojska bombardovala důležité neumské dopravní křižovatky. Následovaly útoky na okolní vesnice. V květnu 1992 byly při bombardování samotného Neumu poškozeny hotely a mnoho obytných budov. Daytonskou mírovou smlouvou v roce 1995 vešel Neum pod správu Hercegovsko-neretvanské župy v rámci Federace Bosny a Hercegoviny.

Neum - město bez kostela

Moderní letovisko Neum se rozprostírá podél pobřeží a je zaměřeno především na cestovní ruch. Původní stará vesnice leží 2 km směrem do vnitrozemí. Neum není městem se starými historickými památkami či kostely. Dlouhou dobu strádal pod označením „město bez kostela“, protože se na jeho území nenacházela žádná církevní budova. V současnosti najdeme na území dnešního Neumu hned několik kostelů. Nejstarším z nich je kostel sv. Antonína (crkva sv. Ante) s katolickým hřbitovem z roku 1904 nacházející se 1 km za Neumem. Kostel v roce 1944 poškodil výbuch munice, která se zde skladovala. Rekonstruován byl v roce 1958 a 2004. Někdy bývá nazýván též kostelem sv. Štěpána a Šimona (crkva sv. Stjepana i Šimuna) podle apoštolů a ochránců neumských rodin.

Dalším důležitým kostelem je crkva Gospe od Zdravlja z roku 1974. Kostel upoutá svou netypickou podobou ve tvaru mušle. Nachází se až za městskou zástavbou daleko od dopravních tras. Z politických i náboženských důvodů byla odlehlá poloha kostela vybrána záměrně. Kostel nesměl být vidět od moře ani z magistrály, aby nevymezoval náboženství obce. Základy kostela byly vysvěceny v roce 1983, ale stavitelské práce začaly až v roce 1990. Občanská válka v 90. letech pak přerušila jeho výstavbu. Dodnes není kostel zcela dostavěn. V kostele Gospe od Zdravlja se nachází také muzeum a galerie. V muzeu můžete shlédnout exponáty z římského období, středověku, turecké nadvlády i hercegovského povstání na konci 19. století. Najdete tu také fosilní sbírku mušlí a drobných mořských živočichů. K vidění jsou také tradiční lidové kroje. Galerie disponuje více než 500 uměleckými díly různých stylů, technik a námětů místních umělců. Část exponátů má církevní charakter.

Po skončení občanské války se stále více hovořilo o potřebě výstavby kostela na pobřeží, které se stalo díky cestovnímu ruchu hlavním centrem veškerého dění ve městě. Ke schválení výstavby nového kostela nad mořem ve svazích pod magistrálou přispěla skutečnost, že převážná část obyvatelstva i příchozích turistů vyznává křesťanskou víru. Se stavbou nového kostela se začalo v roce 2006. V roce 2012 byl kostel vysvěcen jako kostel sv. Ivana (crkva sv. Ivana). Novodobý kostel s vysokou zvonicí najdete pod magistrálou za hotelem Sunce.