Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Zubovići a Caska - ostrov Pag

Letecké záběry ukazují vesničky v Pažském zálivu na chorvatském ostrově Pag, Zubovići a Casku. Na prvním snímku je odpředu dozadu Vidalići, Kustići, Zubovići a Metajna. Vzadu napravo je město Pag.

Ostrov Pag, osady severní části Pažského zálivu

Na následujících fotografiích můžete vidět letecké záběry téměř celého severního pobřeží jedné z největších zátok na Jadranu, Pažského zálivu. Jedná se o téměř 20 km dlouhý pás pevniny na ostrově Pag, který odděluje Pažský záliv od Velebitského průlivu. Na tomto území se nachází celkem pouze šest osad, které jsou situovány na straně k vnitřnímu pobřeží ostrova, těsně při mořského břehu. Opačná strana je neobydlena a nazývána severovýchodní část ostrova Pagu.

Římské město Cissa

Když se vydáme na samý konec Pažského zálivu, budeme se nacházet na půdě osady Caska, se stejnojmennou štěrkopísčitou pláží. V těchto místech, kde v současné době můžeme v průběhu letní turistické sezony strávit příjemné chvíle sluněním a koupáním se v moři, stávalo počátkem letopočtu mnohaticícové římské město Cissa. Tehdejší Novalja byla pro toto město pouze přístavem, kde se projíždějící obchodní a válečné lodě zastavovaly pro doplnění zásob potravin a zejména pitné vody, která už v té době byla přiváděna do přístavu důmyslným podzemním vodovodem.

Roku 363 n. l. se však město Cissa zřítilo do vod Pažského zálivu, a to následkem jednoho z největších zemětřesení v této oblasti středomoří za posledních 2000 let. Od zániku města Cissa byla udržována pouze malá pevnůstka na nedalekém návrší sv. Jiří. Pozůstatky jejího stavebního materiálu a zdiva se zachovaly dodnes.

Jelikož od dob Římského impéria (téměř dva tisíce let) stoupla hladina moře asi o 150 cm, je v současné době většina pozůstatků římského města Cissa pod mořskou hladinou. Na břehu dnešní osady Caska můžeme ještě v současné době vidět zbytky základů budov, zdí a rozvalin, nacházejících se v blízkosti kamenné válcové věže nedaleko pláže Caska. Pro zajímavost, tato věž, postavená v 19. století, sloužila pravděpodobně k vyhlížení a signalizaci hejn ryb - tuňáků, která byla nahnána rybáři do mělkých vod Pažského zálivu, kde se pak stala snadným rybářským úlovkem. V dnešní době však již není používaná a zůstala ponechána svému osudu.

Okolí Casky

Pokud se vydáme z osady Caska směrem na jihovýchod po severní straně Pažského zálivu, budeme projíždět v délce asi 15 km vesničkami Vidalići, Kustići, Zubovići, Dražica a Metajna.

Dříve to byly pouze malé zemědělské usedlosti, kolem kterých se však postupně, zejména od konce 80. let minulého století, začaly stavět apartmány a domy za účelem ubytování prázdninových hostů. Při průjezdu těmito místy se můžete zastavit za vesničkou Zubovići, u silnice vpravo, na malém odstavném parkovišti. Odtud budete mít nádherný rozhled na větší část Pažského zálivu (Paški zaljev), Pažská vrata (Paška vrata) a v pozadí pak na horský masiv s horou sv. Víta 349 m n. m. a město Pag. Před Vámi se bude rozkládat osada Dražica s přístupem k pláži přes strmý a tím tak trochu nebezpečný útes. V osadě Dražica je však téměř nemožné zaparkovat auto, takže byste se odtud museli vydat na zmíněnou pláž pěšky.

V dálce pak uvidíte vesničku Metajna, která je zároveň posledním osídleným a autem dostupným místem východního pobřeží ostrova Pag. Jediná silnice protínající tato sporadicky osídlená místa Vás nenechá zabloudit. Naopak Vám poskytne zajímavé pohledy jak směrem na Pažský záliv, tak také na strmá skaliska a na - byť nevysoká, ale o to impozantněji působící - vápencová pohoří severovýchodní části Pagu.

V období mimo hlavní turistickou sezonu, která zde na Pagu, stejně jako na většině pobřeží Chorvatska, začíná a končí s letními prazdninami, se do těchto míst můžete vypravit také na kole. Cestou se lze zastavit v některé z vesnických hospůdek, doplnit tekutiny nebo se posilnit pro další sportovní výkony. Nejvhodnějším obdobím pro aktivní dovolenou v této oblasti bývá konec května, celý měsíc červen a pak měsíc září. Kromě aktivního pohybu se lze v tomto období také vykoupat v moři, zrelaxovat na pláži a zpříjemnit si tak chvíle aktivního odpočinku na Pagu.

Kde se na Pagu ubytovat

Ubytování pro Vaši dovolenou na ostrově Pag si můžete vybrat na stránce Ostrov Pag ubytování.

Ostrov Pag, Caska, Vidaliči, Kustiči, Zuboviči, Metajna, Chorvatsko
  • Ostrov Pag,  Zuboviči, Metajna, Chorvatsko
  • Ostrov Pag, Caska, Chorvatsko
  • Ostrov Pag, Caska, Chorvatsko
  • Ostrov Pag, Caska, Chorvatsko
  • Ostrov Pag, Caska, Chorvatsko
  • Ostrov Pag, Caska, Chorvatsko