Vyhledat na webu

s

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Cesta do Chorvatska 2021 aktuálně

Chcete jet letos do Chorvatska na dovolenou? Co budete potřebovat pro vstup do Chorvatska? Za jakých podmínek můžete projet Rakouskem, Slovinskem, případně Maďarskem? Definitivní informace zatím nejsou.

Individuální cestování do Chorvatska

Názor epidemiologa MUDr. Rastislava Maďara na individuální cestování, třeba právě do Chorvatska. Poslouchejte od 23:14 minuty.

Momentálně platí: 

Vstup do Chorvatska

Pro vstup do Chorvatska platí dočasné omezení při překračování státní hranice a vstupu na území.

Chorvatsko bude od 14.6.2021 oranžové

Přečtěte si pozorně: Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska - aktuálně

Zvláště upozorňujeme:

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska:

-  předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin

- předložit členskými státy EU uznávaný rychlý antigenní test ne starší 48 hodin. Upozorňujeme, že typ antigenního testu musí být zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů (strana 7-11), které mezi sebou uznávají členské státy EU. Potvrzení o antigenním testu musí být v angličtině a musí se viditelně uvádět výrobce testu nebo komerční název testu. Jinak nebude uznán. Chorvatské Ministerstvo vnitra neuznává výsledek testu formou SMS nebo samotesty. Doporučený formulář o potvrzení výsledku antigenního testu.

na děti mladší 12 let (do 11,99 let), které cestují s rodiči/opatrovníky, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace pokud jejich rodiče/opatrovníci splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska.

 

Testování RT-PCR a antigenní metodou zdarma - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát do měsíce.

Přehled odběrových míst

Certifikáty a testování – otázky a odpovědi Ministerstva zdravotnictví.

 

Jste očkováni?

Osoby očkované očkovací látkou Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 42. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky.

Osoby, očkované očkovací látkou AstraZeneca, mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 84. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky.

Osoby očkované očkovací látkou Jansen, která se podává v jedné dóze, mohou na území Chorvatska vstoupit v období po 14 dnech od aplikace první dávky.

Další změna: Očkovaní Češi budou moci letos vyrazit na dovolenu do Chorvatska po druhé dávce vakcíny bez toho, aby se museli testovat. Chorvaté totiž zrušili 14denní lhůtu po druhém očkování.

 

Prodělali jste Covid-19? 

Dle rozhodnutí Krizového štábu Chorvatské republiky cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska v případě, že prodělali nemoc COVID - 19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT - PCR  testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.

Pokud osoba prodělala COVID-19 a má potvrzení o prodělané nemoci a pokud byla po prodělané nemoci očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, pak se výjimka od povinnosti prokázat se negativním PCR nebo rychlým antigenním testem nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 6 měsíců od očkování.

 

Před cestou vyplňte formulář na webové stránce entercroatia.mup.hr.

Mapa aktivních případů Covidu-19 v jednotlivých oblastech Chorvatska 

Covidové pasy EU schválila, mají fungovat příští měsíc

 

Návrat do ČR

Chorvatsko je od 24.5.2021 zařazeno mezi země s vysokým rizikem onemocnění Covid-19 (červená). 

Přehled zemí dle míry rizika s účinností od 24.5. 2021.

Chorvatsko je již v červené skupině, po návratu již není vyžadována karanténa.

Pravidla návratu do ČR v tabulce

Příjezdový formulář vyplňují všichni cestující kromě těch, kteří přijíždějí ze zemí s nízkým rizikem (zelené).

 

Průjezd Rakouskem

Cestování a tranzit přes Rakousko

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test PCR na Covid-19 test, ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). 

 

Průjezd Slovinskem

Tranzit přes Slovinsko

Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

 

Takto to bylo v sezoně 2020:

Důležité bylo, že od 15.6. jsme se mohli vrátit zpět do Česka bez testů a bez karantény! Tyto informace jsou z léta 2020, budeme je průběžně aktualizovat.

Vstup do Chorvatska

Dne 5.6.2020 Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

V zájmu urychlení přechodu hranic do Chorvatska doporučujeme před cestou do Chorvatska vyplnit dotazník entercroatia.mup.hr . Dotazník je i v českém jazyce.

Vyplňte všechny položky pro každou osobu a nakonec také adresu ubytování, kterou najdete v našich Pokynech na cestu, (ty každému klientovi před cestou posíláme).

Všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku.

Cestující, kteří předají údaje tímto způsobem, si zkrátí zdržení na hraničním přechodu, protože pohraniční policie bude mít potřebná data v systému.

Cestující, kteří nepředloží svá data předem prostřednictvím výše uvedené aplikace, budou moci toto vše učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, budou však potřebovat delší čekací dobu v samostatném pruhu.

Ruší se povinná čtrnáctidenní domácí izolace pro osoby, které do Chorvatska přicestují ze zahraničí;

Celá zpráva Velvyslanectví České republiky v Záhřebu. 

Pro vstup není potřeba test na Covid-19, musíte však během pobytu dodržovat pokyny Chorvatské správy veřejného zdraví, které obdržíte na hraničním přechodu. 

Upozornění pro Chorvatsko

Trajekty nyní do odvolání jezdí podle prozatímních jízdních řádů.

S platností od 25.6.2020 jsou všichni cestující v prostředcích veřejné dopravy včetně trajektů povinni nosit roušky.

Průjezd Bosnou a Hercegovinou

Informace z 15.6.2020:

Vstup cizinců na území BaH je stále omezen. Tranzit přes Neum (BiH) je pro cizince možný v obou směrech POUZE s platným cestovním dokladem. Doporučuje se mít u sebe rovněž potvrzení o ubytování za účelem prokázání účelu pobytu v cílové zemi.

Nicméně situace se neustále mění a v případě, že by průjezd BiH nebyl před vaším odjezdem na dovolenou možný, doporučujeme vám pro cestu na Pelješac a Korčulu využít trajekt z přístavu v Ploče.

Celá zpráva Velvyslanectví České republiky v Sarajevu. 

Průjezd Rakouskem

Nyní mohou občané ČR přicestovat do Rakouska bez udání důvodu. Pokud Rakouskem pouze projíždějí, nemají povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani nemusí tranzitovat bez zastávky. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v ČR, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Doporučujeme natankovat PHM v ČR, kde je také nejnižší cena. 

Celá zpráva Velvyslanectví České republiky ve Vídni:  

Průjezd Slovinskem

Hraniční přechody Slovinsko aktuálně: https://www.youtube.com/watch?v=jVHTVGg71hQ

S účinností od 6.8.2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování pokud proběhne v časovém rámci menším než 12 hodin.

Celá zpráva Velvyslanectví České republiky v Lublani:  

Upozorňujeme zároveň, že absence cestovního dokladu či jeho neplatnost může být slovinskými orgány pokutována, a to v rozmezí cca 500–1200 EUR.

Důrazně doporučujeme dodržovat pravidla silničního provozu, jelikož jakékoliv jejich porušení je sankcionováno vysokými pokutami, přičemž smlouvání o uložené pokutě je v podstatě vyloučené.

Průjezd Maďarskem

Od 5.6.2020 občané České republiky mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení bez udání důvodu. Nařízení se vztahuje i na občany EHP s trvalým pobytem na území ČR, pokud cestují z CZ, AT nebo SK.

Pro vstup do Maďarska nepotřebujete negativní test na COVID-19. Po příjezdu do Maďarska ani zpět do ČR nemusíte zůstat v karanténě.

Pokud Maďarskem pouze projíždíte, měli byste dodržet podmínky tranzitu, používat určené hraniční přechody, trasy i časy.

Celá zpráva Velvyslanectví České republiky v Budapešti.

V médiích se objevily informace o 10hodinových frontách na hranici mezi Slovinskem a Rakouskem. Jedná se však o přechody ze Slovinska do Rakouska směrem na Německo! Ne tedy na přechodu Šentilj - Spielfeld! 

Pro představu: Autobus, který odjížděl z ostrova Rab v sobotu 22.8.2020 večer v 19 hodin dorazil bez jakýchkoliv zdržení přes Slovinsko a Rakousko do Brna v neděli v 8 hodin ráno. 

Také 28.8. ve směru do Chorvatska a 29.8. ve směru z Chorvatska projel autobus bez čekání na hranicích Slovinska a Rakouska. Nenechte se prosím vylekat senzacechtivými titulky v médiích!

25.8.2020 jsme vyzkoušeli cestu do Chorvatska přes Maďarsko. Cesta proběhla zcela bez problémů, na hranicích zdržení 5 minut.

Informace z 31.8.2020:

Průjezd přes Maďarsko bude možný pouze tzv. humanitárními koridory. V případě návratu z Chorvatska to znamená jet po dálnici až k Budapešti. Cesta je delší o 137 km (o 45 minut). Nedodržení trasy humanitárního koridoru bude pokutováno.

Tranzitní doprava smí stát pouze na vyznačených benzinkách/odpočívadlech (dole na stránce jsou i vypsané): http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor.

Bezpečná dovolená?

19.7.2020: Podívejte se na video, které nám poslal náš delegát Radek Horák o atuální situaci na ostrově Pag. 

Chcete si na dovolené bez rizika nákazy odpočinout a dopřát vašim dětem koupání? Vyhněte se místům s velkým množstvím lidí.

Naše doporučení: vyberte si malé letovisko v Chorvatsku, jeďte vlastním autem, pronajměte si apartmán. Takových míst je letos opravdu dost. Poradíme vám!

Chorvaté nás potřebují, ujišťuje český velvyslanec na Jadranu.

 

Dovolená bez strašení v podání Jana Papeže, místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR.

Návrat do ČR:

Vyjádření vlády ČR z 1.6.2020:

Od 15.6.2020 je možné do zemí v zelené zóně cestovat bez omezení a bez testů nebo karantény po návratu!

To se tedy týká také Chorvatska, Slovinska, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa.

Od 15.6.2020 tedy už nic nebrání cestám do Chorvatska. Můžete už vyhledávat své apartmány.

Hraniční přechody Slovinsko aktuálně: https://www.youtube.com/watch?v=jVHTVGg71hQ

Návrat z Chorvatska do České republiky

Cesta do Chorvatska aktuálně