ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Saliny

Sůl byla vždy velmi dobrým obchodním artiklem a právě zde jsou pro získávání soli z moře ideální podmínky (mělký záliv, čisté moře, hodně hodin slunečního svitu). Tyto příznivé podmínky využívali podle archeologických nálezů už Ilyrové v prvním tisíciletí př. n. l. a z historie Stonu sůl nikdy nezmizela. Saliny jsou i dnes stále v provozu. Ročně se tu vyprodukuje stejnou technologií jako před 500 lety cca 2000 tun kvalitní soli.

Technologický postup získávání soli

Saliny leží na 450 tisících m2. Je zde vybudováno 53 „bazénů". Do 44 z nich se napustí mořská voda a ta se odpařuje cca po dobu jednoho měsíce, kdy je dopuštěna další. Tak na konci měsíce vznikne solný roztok o obsahu cca 24 % soli (z původních 3 %). Solanka se přepustí do tzv. koncových bazénů, kde se po cca 14 dnech odpaří zbytek vody a zůstanou zářivě bílé krystalky soli.

Tento proces lze z důvodů přírodních podmínek opakovat pouze 3x ročně. Tedy v létě, kdy je v Chorvatsku nejvíce slunečního svitu. Koncové bazény jsou pokryté granitovou vrstvou, která zaručuje výbornou kvalitu soli. Bohužel v nedaleké minulosti bylo dno 5 bazénů upraveno asfaltem a ten dnes praská, dostává se do soli a tak ji znehodnocuje na technickou. Doufejme, že se podaří uskutečnit projekt na rekonstrukci těchto bazénů a tak zachránit opět jeden důkaz lidské důmyslnosti na světě v původní podobě.

Ještě jedna zajímavost na závěr - všechny koncové bazény mají jména svatých, až na jeden (Mundo). Sůl z tohoto bazénu byla určena pro chudé. Na druhé straně chorvatskou solí z bazénu sv. Lazarus solil i císař František Josef I.

Obranné opevnění

Kamenné opevnění se táhne po svazích nad městem do výše 224 m nad mořem. V tomto bodě je vybudována jedna ze sedmi pevností Podzvizd (Pod hvězdami). Opevnění bylo vybudováno po roce 1333, kdy území koupila Dubrovnická republika. Výnosné „hospodářství se solí" bylo třeba ochránit a tak dubrovnický senát rozhodl (po zavržení nápadu prokopat úzkou šíji a vytvořit tak ostrov) vybudovat nové město a opevnění. V Chorvatsku je obdivujeme jako významnou architektonickou památku obraného typu ještě dnes.

Stavba opevnění trvala 280 let. Jeho délka je přes pět kilometrů. Zdi jsou vysoké od 5 do 10 m, doplněné 40 věžemi a 7 pevnostmi. Opevnění plnilo svou funkci až do roku 1808, kdy se rozpadla Dubrovnická republika. Později byl materiál z opevnění používán jako stavební. Přesto největší škody byly napáchány na této památce až v roce 1991, v době války na chorvatském území, kdy se v těchto místech odehrála těžká bitva. K dalšímu poškození došlo v roce 1996, kdy postihlo toto území Chorvatska silné zemětřesení. S vynaložením velkého úsilí a prostředků dnes Chorvaté provádí rekonstrukci opevnění mířící k zapsání památky na seznam UNESCO. Částečně je pro turisty zpřístupněno. Více o opevnění Ston