ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

První zmínka o Kolanu v historických dokladech je z 2. března roku 1443, a proto se toto datum oslavuje jako Den obce Kolan. Od nejstarší doby osídlení žili v Kolanu ovčáci, kteří na širokých pastvinách  chovali ovce. Obyvatelé Kolanu se neživili jen ovčáctvím, ale také zemědělstvím na velkém, úrodném Kolanském poli, a umí i rybařit. Kolan si zachoval podobu, jakou měl před staletími. Za Římské říše z Kolanu do Cissy vedl vodovod, jehož pozůstatky ještě pořád leží v zátoce Caska. Významný moment pro Kolan se odehrál v roce 1925, kdy se uskutečnila agrární reforma. Tehdy byly rozděleny pastviny, které obyvatelé ihned ohradili kamennými zídkami. Ty dodnes zdobí celou pastevskou oblast Kolanu.

Fotografie z etnografického muzea v Kolanu

Historické památky v obci Kolan

Ve středověku byly na území obce Kolan zbudované kostely a kaple sv. Ducha, sv. Marii, sv. Marka, sv. Víta, Stomorica a jedním z nejvýznamnějších je kostel sv. Jeronýma v Kolanském poli. Hlavní kolanská svatyně - farní kostel sv. Lukáše, byl zbudován v 15. století a byl několikrát přestavěn.

Další památky v Kolanu:

  • Kostel sv. Jeronýma - je známo, že ho dal zbudovat pažský šlechtic Bonino Grbin. Byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Kostel se zcela zachoval, jeho půdorys tvoří podélný obdélník s půlkruhovou apsidou.
  • Kostel sv. Lukáše - byl postaven v roce 1431 a jako o hotovém objektu o něm existuje první zmínka z roku 1452. Dle dokladů z roku 1603 měl tři oltáře a baptisterium stálo nalevo od hlavního vchodu.
  • Kostel sv. Marii (Stomorica) - nachází se v oblasti Slatina. První zmínka se datuje od roku 1386. Dobře se dochovaly postranní stěny a zadní zeď. Rozměry kostela byly 5,05 x 6,20 m.
  • Kostel sv. Víta – jeho stavba začala v roce 1348. Rozměry kostela byly 4,15 x 6,60 m. Má velmi pravidelný tvar a kamenné klenutí. V apsidě se částečně dochovalo ústředně postavené okno.