ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Ze všech těchto období se zachovaly v Korčule památky, které obdivujeme dodnes a dávají městečku nezapomenutelný ráz a atmosféru. Více o městě Korčula

Město Korčula Město Korčula
Město Korčula Červené střechy města Korčula připomínají Dubrovník

Stará část Korčuly leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14. - 16. století. Na obejití hradeb je třeba 15 - 20 minut. Plocha starého města je 51 tisíc m2. Na tomto malém prostoru žily v době největšího rozkvětu městečka 4 tisíce lidí (v současné době má Korčula i s novými částmi 3 300 obyvatel). Je pozoruhodné, jak byla stará výstavba přizpůsobena místním povětrnostním podmínkám. Hlavní ulice vedoucí severojižním směrem se třikrát, byť jen nepatrně, lomí tak, aby se vytvořil určitý větrolam pro větry a bouře vanoucí tímto směrem. Stejné uspořádání mají i uličky rovnoběžné s hlavní komunikací. Aby do domů přicházelo ráno a večer co nejvíce světla a naopak v poledne co nejméně slunce, nejsou uličky přímé, ale jsou mírně pootočeny k severu. Tomuto půdorysu se říká "rybí kost". Některé z domů mají zazděná okna i vchody, z některých zůstaly jen obvodové zdi - stropy a střechy shořely, když byly domy v první polovině 16. stol. zazděny nebo zapáleny pro podezření ze šíření nákazy za morové epidemie. Těmto domům zde říkají kučišta.

Z opevnění vynikají čtyři nárožní věže, válcové bašty, z nichž je nejmohutnější Barbarigo v přístavu, další jsou Balbi, Tiepolo a Capello. Hradby jsou přerušeny dvěma branami, a to Mořskou branou (Morska vrata), k níž můžeme vystoupit od městské lodžie v přístavu, a Pevninskou branou (Kopnena vrata), vestavěnou do mohutné hranolové věže zvané Revelin (z konce 15. století). Ve věži je instalováno Muzeum hry moreška, z věže je krásný výhled na město (platí se vstupné). V blízkosti věže je malé divadlo pod širým nebem, kde se konají představení morešky.

Střed starého města tvoří na nejvyšším bodě Strossmayerovo náměstí s goticko-renesanční katedrálou sv. Marka (Sveti Marko) ze 16. - 17. století, s velmi cenným interiérem (mimo jiné originál od Tintoretta). Součástí je baptisterium ve zvonici katedrály (díla moderního chorvatského umění). Sousední Opatský palác (Opatska palača) s opatskou klenotnicí (Opatska riznica), cenné liturgické předměty, obrazy, sochy, rukopisy aj. Krásný renesanční palác Arneriů se opravuje, bude ale brzy otevřen. Sousední palác Gabrielisů hostí městské muzeum (Gradski muzej) se sbírkami námořními, etnografickými a uměleckými. Komplex náměstí doplňuje nejstarší kostel v Korčule, kostel sv. Petra (Sveti Petar) ze 14. století. V blízkosti je dům, kde se údajně narodil slavný cestovatel Marco Polo. U věže Revelin je renesanční radnice (vijećnica), místodržitelský palác (Kneževa palača) s arkádami a kostel sv. Michala (Sveti Mihovil) ze 17. století.

O některých svátcích je otevřen kostel Všech svatých (Svih Svetih) blízko věže Capello, východně od pevninské brány. Má krásný barokní malovaný dřevěný strop. Denně je však přístupná velmi hodnotná sbírka italo-krétských ikon a obrazů, která je jeho součástí.

Dům Marka Pola se nedochoval, zůstala jen věž - pozorovatelna. Kromě bohatých architektonických památek s typickým středomořským nádechem můžete ve městě Korčule užívat všech zábav, jaké si jen turista může představit. Od bohatého a hektického nočního života na diskotékách a v klubech po lidové slavnosti (např. Muraška), divadelní představení, koncerty a výstavy pořádané v rámci Korčulanského léta.