ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Národní park Risnjak byl vyhlášen v roce 1953 na zalesněném území o rozloze cca 63 km2 v masivu Rijesnik a Snježnik. Oblast je součástí horského masivu Gorski Kotor. Naleznete jej cca 15 km severovýchodně od města Rijeka. Nejvyšším bodem parku je 1528 vysoký Veliki Risnjak. Spolu s navazujícím masivem Snježnik (1506) tvoří jádro parku a také přírodní barieru mezi přímořskou a vnitrozemní částí Chorvatska v této oblasti. Celý park patří do horského systému Dinaric.

Z geologického hlediska je tvořen především dolomitem a vápencem se zajímavými krasovými útvary. S ohledem na výškové rozdíly v jednotlivých částech parku je rozdílná a velmi různorodá také fauna a flora. Název parku (Risnjak) je odvozen právě od jednoho zajímavého zvířete, kterému se zde daří - rysa. Dále zde můžeme při troše štěstí pozorovat běžnou vysokou zvěř, lišky, jezevce, ale i vlky a medvědy. Domovem je zde nepřeberné množství druhů ptáků (např. tetřev), hadů (a to i jedovatých). Také flora je rozmanitá s ohledem na nadmořskou výšku. Můžeme zde nalézt vegetaci „pobřežního“ charakteru, ale i charakteru horského (javor horský, tis červený apod.).