ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Zámožnější rodiny stavěly domy s jedním patrem, kde byla obytná část v patře. V přízemí pak byly stáje a další hospodářské prostory. Nejzachovalejší ukázkou této architektury je vesnice Humac. Z historického hlediska jsou nejzajímavější tzv. trimy (stylově podobné s bunjemi kažuny v přímoří).

Jedná se o nízké kamenné domy kruhového půdorysu postavené bez jakéhokoli pojiva jako všude přítomné zídky. Stojí většinou ve volné krajině, původně sloužily k obytným účelům a později k úkrytu lidí i nářadí při práci na polích. Tyto stavby mají původ v době, kdy ostrov Hvar obývali Ilyrové, a tradičně se stavěly a využívaly po celá staletí. Stejnou technologií (bez pojiva) se stavěly a staví dodnes tzv. suché zídky, které jsou postaveny po celém ostrově. Působily jako hranice pozemků, chránily pole před větrem a zadržovaly vodu.