ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Poblíž dnešního města Vis (v blízkosti dnešního trajektového přístavu) se původně nacházely dvě osady - Kut a Luka. Spojilo je až postavení kostela Gospa od Spilice na hranici mezi oběma osadami v 16. století. Na terasách u severozápadního pobřeží Viské zátoky se v lokalitě Gradina dochovaly pozůstatky někdejší řecko-římské osady Issa (hradby a zříceniny města o celkové rozloze cca 10 ha).

Na poloostrově Prirovo, kde je dnes františkánský klášter, byly odkryty zbytky římského divadla a na pobřeží z východní strany se rozkládá římská agora -  římské fórum. V celé této archeologické lokalitě byly v průběhu doby nalezeny mnohé velmi cenné antické památky - bronzová hlava bohyně Afrodity nebo Artemidy z  Praxitelova okruhu, sbírka váz jihoitalské i místní výroby, terakotové figurky, mince, nápis hrdiny Kalia ze 4. století př. n. l. Část těchto předmětů je uložena v Archeologické sbírce Issa ve Visu (umístěna v rakousko-uherské pevnosti Gospina Baterija). Nejcennější exponáty jsou však uloženy ve vídeňských muzeích.

Půvabným dojmem působí renesanční letní vilky, domy a paláce, např. Jakša, Garibaldiů, Vukašinović-Dojmi či letohrádek humanistického básníka Marina Gazaroviće. V 16. a 17. století byl Vis oblíbeným místem letních pobytů splitské šlechty - své vily tu měli i básníci H. Lucić a P. Hektorović.

Farní mariánský kostel Gospa od Spilice ze 16. století s oltářním obrazem Matka Boží a světci od G. da Santacrocea. Kostel sv. Cypriána (Sveti Ciprijan) má dnes barokní podobu (v části města zvané Kut). Najdete zde také zříceniny anglických protinapoleonských pevností ze začátku 19. století.

U  městečka Vis je jediná pěstitelská farma palem na celém dalmatském pobřeží - byly zde vybudovány obrovské školky s mnoha tisíci výpěstků. První sazenice sem prý dovezli Řekové, kteří zde založili osadu.

Pěkná oblázková pláž je na severní straně poloostrova Prirovo. U hotelu Issa je upravená pláž (navezené oblázky a místy vybetonované plošiny). Za nejkrásnějí pláž ve městě se pokládá zátoka Grandovac za tzv. Českou vilou na východní straně Viské zátoky. Mimo město jsou na koupání vhodné zátoky Mala Svitnja a Vela Svitnja severně od města Vis.