Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Dopravní předpisy při cestě do Chorvatska

Obsah

Dopravní předpisy

Dopravní předpisy Chorvatsko

Povolená hranice alkoholu pro řidiče je 0,05 %, v případě nehody se však množství alkoholu v krvi bere v úvahu. Řidiči do 24 let, profesionální řidiči a řidiči vozidel nad 3,5 t - 0,00 %.

Chorvatská policie může uložit pokutu na místě. Nemusí se zaplatit ihned, policie může vystavit doklad a pokuta musí být následně uhrazena během 8 dnů na poště nebo v bance.

Od 1. 1. 2006 je v Chorvatsku každý řidič povinen mít ve vozidle reflexní bezpečnostní vestu. Řidič ji musí mít oblečenou pokud vystupuje z vozu na komunikacích mimo vyhrazená místa (parkoviště) za účelem např. výměny kola, provedení nějaké menší opravy na vozidle. Pokud v provozu zastavuje jiné vozidlo za účelem vyžádání pomoci, nebo po nehodě řídí dopravu atd.

Řízení vpravo, předjíždění vlevo.
Předjíždění a míjení: pravidla jsou totožná s pravidly v ČR.
Přednost: pravidla jsou totožná s pravidly v ČR.
Povinnost používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů (děti do 12 let věku nesmějí sedět na předních sedadlech).
Povinnost tlumených světel i ve dne pro všechna vozidla.
Povinnost bezpečnostních helem pro řidiče i spolujezdce motocyklu (spolujezdec nesmí být mladší 12 let).
Cyklisté - věkový limit na silnicích je 14 let, jinak musí být doprovázeni osobou starší 16 let.
Děti mladší 8 let se smí převážet na kole jen na speciálním dětském sedadle a řidič musí být starší 18 let. Pod 16 let je na kolo povinná bezpečnostní helma.
Zákaz používání mobilního telefonu za jízdy bez sady hands-free.
Zákaz požití alkoholu před a při jízdě.
Čáry na kraji silnice označují zákaz parkování.

Povinné vybavení cyklistů Chorvatsko

Kola musí mít vpředu a vzadu světla a cyklista musí mít helmu (pod 16 let věku). Cyklista pod vlivem alkoholu nebo narkotik zaplatí pokutu ve výši od 500 do 1 500 HRK. Minimální věk k jízdě na kole je 14 let. Děti od 9-14 let mohou jet na kole pouze v doprovodu osoby starší 16 let. Děti do 8 let mohou být vezeny na kole pouze v dětské sedačce cyklistou nad 18 let.

Rychlostní limity Chorvatsko

V obcích
všeobecně 50 km/h
Mimo obce - silnice
osobní auto, motocykl 90 km/h
s vlekem 80 km/h
autobus (kromě školního) 80 km/h
nákládní auto do 7,5 t 80 km/h
do 7,5 t s vlekem 70 km/h
Mimo obce - rychlostní silnice/Expressway
osobní auto, motocykl 110 km/h
s vlekem 80 km/h
autobus (kromě školního) 80 km/h
nákladní auto stejné jako u silnic
Mimo obce - dálnice
osobní auto, motocykl 130 km/h
s vlekem 80 km/h
autobus (kromě školního) 80 km/h
autobus přes 10 t 100 km/h
Mimo obce - speciální rychlostní limity
školní autobus 70 km/h
bus s přívěsem pro osoby 50 km/h
nákladní auto s nebezpečným nákladem 70 km/h
auta táhnoucí jiný vůz 40 km/h
Noví řidiči do 2 let od data platnosti jejich ŘP musí dodržovat následující rychlosti
silnice 80 km/h
rychlostní silnice 100 km/h
dálnice 120 km/h

Mladí řidiči do 24 let nesmí překročit následující rychlosti: silnice 80 km/h, rychlostní silnice 100 km/h, dálnice 120 km/h. Toto omezení se vztahuje pouze na chorvatské řidiče, nikoli na zahraniční. Mezi další omezení pro chorvatské řidiče do 24 let patří výkonový limit automobilu do 75 Kw. Pokud byste se ale rozhodli půjčit si v Chorvatsku vůz a je vám méně než 24 let, autopůjčovna by po Vás dodržování uvedených zákonných omezení mohla vyžadovat. Důvodem může být např. znění pojistné smlouvy nebo prostě jen obavy z případných problémů.

 

Hlášení nehody Chorvatsko

Všechny nehody musí být hlášeny policii (tel. 92). Přivolaná policie po kontrole vozidla a místa nehody rozhodne o dalším postupu a poskytne účastníkům nehody potřebné informace o chorvatských pojišťovnách, autoopravnách apod. Jestliže je při nehodě poškozeno vozidlo z cizí země, jeho řidič musí od policie obdržet protokol o nehodě a poškození vozidla, aby mohl vozidlo vyvézt.

Pokuty v Chorvatsku dle druhu přestupku v HRK

přestupek pokuta body ŘP
Překročení rychlosti v obci
do 10 km/h 300 -  
10-30 km/h 500 1  
30-50 km/h 700 2  
přes 50 km/h 2 000 3 zadržení do 6 měs.
2× vyšší rychlost nebo víc než 100 km/h 3 000 3 3-12 měs.
Překročení rychlosti mimo obec
10-30 km/h 300 -  
30-50 km/h 500 1  
přes 50 km/h 2 000 3 do 3 měs.
Jízda pod vlivem alkoholu
do 0,05 % 500-1 500 1  
0,05-0,15 % min. 2 000 3 min. 3 měs.
přes 0,15 % či odmítnutí testu min. 3 000 5 min. 6 měs.
Další přestupky a pokuty
narkotika 3 000 5 min. 6 měs.
ignorování červené 1 000 2 2-6 měs.
nepoužití bezpečnostní helmy-moped, motorka 700    
nepoužití bezpečnostní pásů 500    
telefonování bezhands-free 500    
dítě pod 12 let na před. sedadle 500    
špatné parkování 300-500    
nepoužití světel 300    
spolujezdec na motocyklu pod vlivem alkoholu či narkotik 300    
dítě pod 12 let na motocyklu 300    

 

Chorvatská policie může zadržet cizinci pas po dobu 48 hodin, nebo dokud nezaplatí pokutu, nebo do rozhodnutí soudu. Pokud cizinec spáchá dopravní přestupek, pro který mu může být zadržen ŘP, je mu to zapsáno do ŘP vč. časového období, po které nesmí v Chorvatsku řídit motorové vozidlo. Řidičům, kteří měli pozitivní test na alkohol v krvi, je zadržen ŘP. Pokud řidič přesto pokračuje v jízdě, může mu být zabaveno vozidlo. V Chorvatsku byl zaveden bodový systém.

Nouzová telefonní čísla

- pohotovost 112 (společné číslo pro všechny urgentní situace)
- policie 92
- první pomoc 94

- hasiči 93

- pomoc na silnicích 1987 (z mobilu 01 987 - mluví anglicky)

- informace o zácpách na dálnici v Chorvatsku +385 62 777 777
- předpověď počasí a situace na silnicích +385 60 520 520

Dopravní předpisy Slovinsko

Běžné dopravní předpisy jsou stejné jako v jiných zemích. Je zakázáno předjíždět autobus přepravující děti, pokud tyto nastupují či vystupují z autobusu, nebo autobus vyjíždí ze zastávky. Dálniční značky mají zelený podklad, silniční značky na státních silnicích mají modrý podklad. Je zakázáno vjet do křižovatky na oranžové světlo semaforu. Děti do 12 let nesmí být přepravovány na motocyklech. Zvuková znamení jsou zakázána v obydlených oblastech a v noci, mohou se použít jen v případě ohrožení nebo pokud vůz převáží vážně nemocného. Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.

Rychlostní limity

Nejvyšší povolené rychlosti: max. rychlost v obci je 50 km/h.
Mimo obec:
- motocykly, osobní auta, kempinkové vozy do 3,5 t - 130 km/h, 100 km/h, 90 km/h
- osobní vozidla s přívěsem nebo karavan, nákladní vozidlo do 7,5 t - 80 km/h, 80 km/h, 80 km/h

Cyklistické stezky

Na některých místech jsou stezky pro cyklisty. Mohou je používat i mopedy, pokud nepřekročí rychlost 25km/h. Pokud stezky pro cyklisty nejsou, pak cyklisté mohou používat silnici s dodržením vzdálenosti 1 m od krajnice.
Povinné vybavení kol: světla a reflektory.
Bezpečnostní helma: do 14 let je povinná, u ostatních se doporučuje.

 

Hlášení nehody

Při nehodě je třeba zavolat policii - číslo 113 - a vyžádat si písemnou zprávu, která je při návratu přes hranice vyžadována s ohledem na poškození vozidla (jinak by vozidlo nebylo puštěno přes hranice).

Nouzová telefonní čísla

- policie 113
- první pomoc a hasiči 112

Dopravní předpisy Rakousko

Řízení vpravo, předjíždění vlevo. Zastavením se rozumí přerušení jízdy nejvýše na 10 minut nebo na dobu nutnou k naložení, eventuelně složení nákladu. Zastavení a stání je zakázáno v prostoru zastávky hromadné dopravy. Tento prostor začíná 15 metrů před označením zastávky a končí 15 metrů za ním. Zastavení a stání je dále zakázáno na úzkých místech vozovky, v nepřehledných zatáčkách, na mostech, podjezdech, tunelech a před vrcholem stoupání. Vždy je zakázáno odstavení vozidla v druhém (levém) pruhu ve směru jízdy. Na odstavném pruhu dálnic je dovoleno zastavit nebo stát pouze v případě poruchy na vozidle.

Otáčení, kromě míst označených dopravními značkami Zákaz odbočování, Zákaz otáčení a Přikázaný směr jízdy, je zakázáno i na úzkých nebo nepřehledných ulicích, dále při velkém dopravním provozu a v obci na silnicích s předností v jízdě. Výjimkou je otočení na řízené křižovatce, kde je otáčení v souladu s pravidly dovoleno. Pokud se dva jízdní pruhy spojují a dále pokračuje jen jeden jízdní pruh, jedou vždy střídavě vozidla z jednoho a druhého pruhu. To platí i pro případ, kdy je jízdní pruh zúžen překážkou.

Na křižovatce silnic nerozlišených dopravními značkami má přednost v jízdě tramvaj, i když přijíždí zleva. Na jednosměrné silnici se smí tramvaj předjíždět vpravo nebo vlevo. Vedou-li tramvajové koleje po obou stranách vozovky, nesmí po nich řidič jet, poskytuje-li mu zbývající část vozovky dostatek místa pro jízdu. Řidič nesmí omezit nebo ohrozit chodce, který přechází vozovku po přechodu pro chodce. K přechodu se proto musí přibližovat jen takovou rychlostí, aby mohl včas bez problémů zastavit. Není-li provoz na přechodu řízen, nesmí se bezprostředně před ním a na něm předjíždět.

Všechna motorová vozidla musí být osvětlena za jízdy i ve dne. V tunelu lze zastavit pouze v krajních případech. Na dálnici smí jet vozidla, která dosahují rychlosti nad 40 km/h. Na dálnicích a čtyřproudých silnicích platí zákaz stopování. Vzorek pneumatik na osobním vozidle musí mít hloubku dezénu alespoň 1,6 mm, na nákladním vozidle min. 2 mm. Při porušení tohoto předpisu policie může odebrat státní poznávací značku. Zpět ji lze dostat až po zaplacení vysoké pokuty a po výměně pneumatik. Pro tónování skel platí podobné předpisy jako u nás, propustnost světla musí být tedy u předního tónovaného skla min. 75%, u bočních předních skel min. 70%.

Řidič motorového vozidla je povinen každé dítě zabezpečit jeho věku a váze odpovídajícím zařízením. Dítě do 14 let a menší než 150 cm musí být zajištěno svým vlastním bezpečnostním zařízením (sedačkou), a to i na zadních sedadlech. Pro osoby starší 14 let, ale menší než 150 cm je toto zabezpečení doporučené, ale není povinné. Ovšem pokud by tříbodový bezpečnostní pás zasahoval i dítěti staršímu 14 let přes krk, je sedačka také povinná. Osoba mladší než 14 let, ale větší než 1,50 m, smí použít bezpečnostní pásy pro dospělé.

Dopravní předpisy Maďarsko

Jezdí se vpravo, předjíždí vlevo. Mimo obec se musí jezdit s rozsvícenými tlumenými světly i během dne, v obci pouze v noci. V obydlených oblastech se nesmí používat zvuková znamení, pouze v případě ohrožení.

Používání sněhových řetězů: za mimořádných podmínek bude jízda povolena jen se sněhovými řetězy, bude nařízeno vždy značkou. V případě použití sněhových řetězů je max. rychlost 40 km/h.

Maximální rychlosti: pro osobní vozidla, motocykly a motorová vozidla s max. užitečnou hmotností do 2 500 kg jsou v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostních silnicích 110 km/h, na dálnicích 130 km/h. Pro tříkolky, odtah vozidel, cyklisty a mopedy platí max. rychlost 40 km/h. Pokud je dopravní značkou povolena v obci rychlost vyšší než 50 km/h, platí toto zvýšení pouze pro vozidla s max. celkovou hmotností do 3 500 kg. Kruhový objezd: povinnost použít směrová světla je jen při výjezdu z kruhového objezdu, nikoliv při vjezdu.

Pěší zóny: vjezd je povolen pouze vozidlům označeným na dodatkové tabulce a v určené době, a to max. rychlostí 10 km/h. Parkování je v těchto zónách zakázáno, výjimkou jsou pouze označená vozidla přepravující osobu zdravotně/tělesně postiženou. Parkování: označená vozidla přepravující osobu zdravotně/tělesně postiženou mohou být zaparkována bezplatně na místech, kde je placené stání. Místa, kde policie při špatně zaparkovaném vozidlu montuje autobotičky, jsou označena dopravní značkou. Přeprava dětí: povinnost používat autosedačky.

Dopravní předpisy Slovensko

Běžné dopravní předpisy jsou stejné jako v jiných zemích. Do vzdálenosti 30 m před železničním přejezdem řidič nesmí překročit rychlost 30 km/h, tuto rychlost je povinen dodržet i při jeho přejezdu. Řidič vozidla, které převáží osoby, musí zastavit před každým přejezdem. Přijíždějící vlak je signalizován červeným blikajícím světlem, nebo ho signalizuje člověk pomocí červeného či žlutého praporku, nebo červeného světla. Vozidlo smí přejet přejezd pouze v případě, když bliká bílé světlo.

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy Chorvatsko

Všechny národní řidičské průkazy

Mezinárodní řidičské průkazy: noví řidiči s ŘP do 2 let od data vydání, nesmí jet vyšší rychlostí než 80 km/h na silnicích, 110 km/h na dálnicích.

Řidičské průkazy Slovinsko

Všechny národní řidičské průkazy

Mezinárodní řidičské průkazy: kromě ŘP musí mít motorista platný technický průkaz a Zelenou kartu, normalizované označení CZ, v případě zapůjčeného vozu i ověřené potvrzení vlastníka vozu o zapůjčení.

Řidičské průkazy Rakousko

Národní řidičské průkazy: odpovídající anexu 6 z roku 1968. Národní řidičské průkazy, odpovídající modelu Evropského společenství.

Mezinárodní řidičské průkazy: tyto podmínky se vztahují jak na vozidla, která jsou dočasně dovezena do Rakouska, tak na vozidla, která si návštěvník v Rakousku vypůjčí nebo pronajme.

Řidičské průkazy Maďarsko

Národní řidičské průkazy: ty které odpovídají anexu 6 Konvence z roku 1968 a národní řidičské průkazy - model Evropského společenství.

Mezinárodní řidičský průkazy: návštěvníci řídící mopedy do 50 ccm o maximální rychlosti nepřehující 40 km/h musí být ve věku od 14 let. Musí mít řidičský průkaz, i když není požadován v zemi jejich trvalého pobytu. Návštěvníci, kteří řídí motocykl jakéhokoliv zdvihového objemu nebo osobní automobil, musí být ve věku od 18 let. Tyto podmínky se vztahují jak na návštěvníky, kteří řídí vozidla dočasně dovezená do Maďarska, tak na vozidla v Maďarsku pronajatá nebo vypůjčená.

Řidičské průkazy Slovensko

Všechny národní řidičské průkazy a Mezinárodní řidičský průkaz jsou na Slovensku akceptovány. Podrobné informace na tour.globalassistance.cz

Povinné vybavení

Povinné vybavení Chorvatsko

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy

Používání bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, kde jsou instalovány. Za nedodržení předpisu se uděluje pokuta. Děti mladší 12 let smí sedět pouze na zadních sedadlech.

Helmy pro cyklisty

Používání ochranné přilby je povinné pro řidiče motocyklů i spolujezdce. Nesmí se vozit osoby pod 12 let.

Výstražná vesta

Od 1. 1. 2006 platí pro osoby - po vystoupení z auta na silnici při poruše nebo nehodě - že musí mít na sobě výstražnou vestu. Tato povinnost se týká nejen automobilistů, ale i osob cestujících na motocyklu!

Světla

Je povinné svítit ve dne i v noci. Je povinné vozit sadu náhradních žárovek.

Výstražný trojúhelník

Všechna motorová vozidla (kromě motocyklu) musí mít výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem musí mít dva.

Povinná výbava vozidel

Všechna vozidla musí být rovněž vybavena autolékárničkou (s vyjímkou motocyklů). Dále je povinností mít tažné lano, náhradní pneumatiku. Komerční vozidla musí mít hasicí přístroj.

Reflexní vesta

Od 1. 1. 2006 je v Chorvatsku každý řidič povinen mít ve vozidle reflexní bezpečnostní vestu. Řidič ji musí mít oblečenou pokud vystupuje z vozu na komunikacích mimo vyhrazená místa (parkoviště) za účelem např. výměny kola, provedení nějaké menší opravy na vozidle. Pokud v provozu zastavuje jiné vozidlo za účelem vyžádání pomoci, nebo po nehodě řídí dopravu atd.

Povinné vybavení Slovinsko

Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech osobního auta (pokud jsou instalovány), a to mimo obec i v obci. Děti do dvanácti let a menší než 1,50 m musí mít speciální zádržný systém. Děti do 12 let a do 18 let, jsou-li menší než 150 cm, nesmějí sedět na předním sedadle a nesmějí být převáženy na motocyklech. Na zadních sedadlech jsou dětské sedačky povinné.

Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník je povinný. V případě potřeby musí být za vozidlem a to ve vzdálenosti do 50 m. V případě, že se jedná o vozidlo kombinované, musí být umístěn jeden vedle druhého (jsou tedy nutné dva trojúhelníky). Pokud je vozidlo taženo, jeden trojúhelník musí být viditelně umístěn vzadu ve vozidle taženém a druhý v přední části vozidla tažného. Vozidlo s přívěsem musí mít dva trojúhelníky.

Povinná výbava vozidel

Řidič musí mít sadu náhradních žárovek a pojistek pro své vozidlo. Autolékárnička je povinná pro všechna motorová vozidla, která mají více jak dvě kola. Hasicí přístroj je povinný pouze pro řidiče autobusů a nákladních vozidel.

Ochranné přilby

Používání ochranné přilby je povinné pro řidiče motocyklu/mopedu i spolujezdce, stejně tak však i pro cyklisty mladší 14 let.

Světla

Veškerá motorová vozidla musí mít i ve dne zapnutá tlumená světla. Je-li snížena viditelnost na 50 a méně metrů, je povinné používat mlhovky.

Ostatní

Při jízdě je zakázáno používat mobilní telefon. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1 mm.

Zimní výbava vozidel

Od 15. 11. 1999 vstoupil v platnost nový silniční zákon, týkající se zimního vybavení motorových vozidel. Tento zákon se vztahuje také na vozidla registrovaná v zahraničí! Podle tohoto zákona musí mít motorová vozidla v období od 15. 11. do 15. 3. běžného roku a také mimo toto období při zimních jízdních podmínkách zimní vybavení.

Pod pojmem zimní vybavení se rozumí:
- zimní pneumatiky na všech kolech s minimální hloubkou dezénu 3 mm nebo
- letní pneumatiky na všech kolech + sněhové řetězy s sebou v kufru vozu.
V obou případech musí být min. hloubka vzorku 3 mm.

Vozidla nad 3,5 t musí mít zimní pneumatiky min. na poháněné nápravě nebo letní pneu na všech 4 kolech + sněhové řetězy v kufru vozu. Toto opatření se aplikuje i na vozy s cizí SPZ, ale jen za nepříznivých zimních podmínek (sněžení, náledí apod.).

Kontroly

Kontroly budou prováděny hned na hraničních přechodech. V případě zjištěných nedostatků může být zabráněno vjezdu na území Slovinska.

Na voze musí být označení CZ, v případě zapůjčeného vozidla se vyžaduje ověřené potvrzení vlastníka o zapůjčení vozu.

Povinné vybavení Rakousko

Bezpečnostní pásy

Pro motorová vozidla se zahraniční státní poznávací značkou platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, pokud jsou jimi tato vozidla vybavena. Při nedodržení tohoto předpisu je udělována pokuta 35 až 72 €. Řidič motorového vozidla je povinen každé dítě zabezpečit jeho věku a váze odpovídajícímu bezpečnostnímu zařízení. To znamená, že každé dítě do 14 let a menší než 150 cm musí být zajištěno svým vlastním bezpečnostním zařízením, a to i na zadních sedadlech. Osoba starší 14 let, ale menší než 150 cm již nemusí být ve speciálním bezpečnostním systému, přesto je to doporučeno. Pokud by tříbodový bezpečnostní pás zasahoval i dítěti staršímu 14 let přes krk, musí být použit dětský zádržný systém i v tomto případě. Osoba mladší než 14 let, ale větší než 1,50 m, smí použít bezpečnostní pásy pro dospělé. Od 1. ledna 1999 smí být na jednom sedadle přepravováno pouze jedno dítě.

Bezpečnostní helmy

Helmy jsou povinné pro řidiče i spolucestující na motocyklu.

Světla

Potkávací světla nebo světla pro denní svícení musí být používána trvale vždy, když je motorové vozidlo v pohybu. Mlhovky jsou povoleny pouze za špatné viditelnosti při mlze, dešti nebo padajícím sněhu.

Výstražný trojúhelník

Je povinný pro všechna vozidla.

Lékárnička

Je povinná.

Vzorek pneumatik

Min. hloubka dezénu je 1,6 mm u osobních vozidel, u nákladních 2 mm a 1 mm u mopedu.

Zimní pneumatiky

Pro osobní vozy nebude v zimním období platit v příštím roce povinnost používání zimních pneumatik.

Reflexní vesty

Jsou povinné pro řidiče všech dvoustopých vozidel. Řidič ji musí mít v kabině vozidla a obléká si ji v případě, že opouští vozidlo (nehoda, oprava apod.) na dálnicích, rychlostních silnicích a mimo obce a při umisťování výstražného trojúhelníku po nehodě. Reflexní vesty musejí odpovídat EU normě 471, to znamená, že jsou vyrobeny z barevného, fluorescenčního materiálu (barva oranžová, červená nebo žlutá) se 2 nebo více reflexními pruhy. Toto opatření se netýká spolujezdců, řidičů mopedů a motocyklů, ale i jim se vesta doporučuje.

Povinné vybavení Maďarsko

Řidič motocyklu i jeho spolujezdec musí mít ochrannou přilbu. Je povinné používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech. Při jízdě mimo obec na všech sedadlech, která jsou pásy vybavena.

Děti do 12 let a osoby menší 150 cm nesmí při jízdě sedět na předních sedadlech, pokud vozidlo není vybaveno speciálním bezpečnostním systémem pro tyto účely. Na takovémto sedadle potom nesmí být airbag.

Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 1,6 mm. Během jízdy nesmí být používán mobilní telefon.

Při jízdě mimo obec je povinné osvětlení všech motorových vozidel (vč. dálnice).

Povinný výstražný trojúhelník.

Osobní vozy nemusí mít hasící přístroj.

Povinná lékárnička.

Povinné vybavení Slovensko

Řidič i spolujezdec na motocyklu nad 50 ccm musí mít ochrannou přilbu. Bezpečnostní pásy musí být používány na všech sedadlech, která jsou jimi vybavena. Děti do 12 let a osoby menší než 150 cm nesmí sedět při jízdě na předních sedadlech.

Všechna vozidla s více než 2 koly musí být vybavena varovným trojúhelníkem, který musí být v případě nouze umístěn nejméně 100 m za vozidlem na dálnici a 50 m na jiných silnicích. V obci je možno trojúhelník umístit blíže za vozidlo. Řidič může do doby, než umístí trojúhelník, použít varovná světla.

Lékárnička je součástí povinného vybavení.

Minimální hloubka dezénu pneumatiky je 1 mm.

Zimní pneumatiky jsou pouze doporučené, ne však povinné. V době od 15. října do 15. března musejí mít všechna vozidla zapnutá při jízdě tlumená světla.

Reflexní vesta je povinná pro dvoustopá a doporučená i pro jednostopá vozidla na pozemních komunikacích. Osoby opuštející vozidlo v důsledku poruchy, defektu nebo nehody musejí mít oblečen reflexní oděv/vestu. Reflexní oděvy nebo vesty musejí splňovat standard EN 471.

Dovolená v Chorvatsku

Pojeďte na dovolenou do překrásných chorvatských letovisek:

Rovinj, Istrie Vodice Zaostrog Gradac
Rovinj, Istrie Vodice Zaostrog Gradac
Tučepi Brela Pula, Istrie Podgora
Tučepi Brela Pula - Banjole, Istrie Podgora

  

Další možnosti ubytování nabízíme na stránkách Ubytování ChorvatskoApartmány ChorvatskoHotely Chorvatsko a Penziony Chorvatsko.