ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Letovisko Mandre, které se nachází na západním pobřeží ostrova Pag, asi 20 km od hlavního města - Pagu, mezi vesničkami Šimuni jihovýchodním a Gajac severozápadním směrem.

Přestože v současnosti je toto letovisko cílem a oblíbenou destinací mnoha domácích i zahraničních turistů, působí neobyčejně klidným a přívětivým dojmem. Však ještě před desítkami let se zde nacházelo pouhých 5 obytných stavení a přístav v Mandre sloužil zejména pro obyvatele obce Kolan, která leží ve vnitrozemí ostrova a nemá přístup k moři. V současnosti zde žije kolem 350 stálých obyvatel, jejichž nezanedbatelným příjmem je také pronájem apartmánů pro letní rekreaci jejich hostů.

V průběhu letní sezony se mohou, jak místní, tak i hosté pobavit při tzv. Letních večerech, které se příležitostně konají v místním přístavu a trvají do pozdních nočních hodin. Jinak je toto letovisko spíše klidným a tichým místem.

Cykloturistická mapa- Centrální část ostrova Pag

Mezi Mandre a Kolanem

Jelikož Mandre, stejně jako ostatní přímořská letoviska, leží na téměř nulové nadmořské výšce, je nutno při odjezdu z tohoto místa vždy počítat s určitým stoupáním. V tomto případě vás čeká první výjezd na návrší Lisičnjak, kde napravo uvidíte stožár vysílače. V tom okamžiku se budete nacházet v nadmořské výšce kolem 70 m.

Pak vás čeká ještě jedno táhlejší stoupání a krátký, ale prudší sjezd, při kterém dejte pozor, abyste správně odbočili mírně vlevo, na užší, zpočátku asfaltovou silnici, která vás provede místními políčky až se asi po 300 m ocitnete u betonem upravených studní.

1. Bývalé římské studny

Z tohoto místa, které je v současnosti upraveno pro odběr vody na zavlažování soukromých políček, se v období 1. století našeho letopočtu odebírala voda pro zásobování asi 10 km vzdáleného římského obchodního přístavu, dnes druhého největšího městečka na ostrově, Novalja. Voda tekla na povrchu v kamenných korytech mírným samospádem. Jelikož před Novaljou se terén zvedá a tvoří mírný pahrbek, bylo nutno vybudovat podzemní část vodovodu, aby tak voda mohla dál stékat až do přístavu samospádem. Do zbytku podzemní části římského aquaduktu lze nahlédnout při návštěvě Městského muzea v Novalje.

Mezi Kolanem a výpadovkou na hlavní silnici před Novaljou

Od studní pokračujete směrem na Kolan, ale asi po 150 m na křižovatce odbočíte vlevo. Až po výpadovku na hlavní silnici před Novaljou (na mapce končí světle modrá a začíná žlutá barva), se pohybujete po šotolinové silnici, místy s horším, kamenitým povrchem. Celé údolí, kterým projíždíte, se nazývá “Kolansko polje” a je to jedna z největších zemědělských oblastí na Pagu.

2. Místo, kde stávalo město Cissa

Nacházíte se u výpadovky na hlavní silnici před Novaljou. Pojedete doprava (směrem od Novalje na Kolan), asi po 250 m odbočíte na křižovatce vlevo. Dostanete se do údolíčka, kde zahnete doprava směr Caska. Po dalších asi 800 m odbočíte opět doprava a ocitnete se na štěrkopísečné a oblázkové pláži v katastru osady Caska. Před sebou máte severní okraj Pažského zálivu, po pravé straně hospůdky a pizzerii. Vlevo uvidíte nápadnou válcovou vež.

Ta pochází z 19. století a měla sloužit ke sledování hejn tuňáků, kteří byli vlákáni do Pažského zálivu rybáři. Ti pak měli ve vhodný okamžik přehradit sítěmi únikovou cestu ven ze zálivu. Ryby tak zůstaly v pasti a rybáři je mohli už snadno vylovit.

Za touto věží jsou vidět pozůstatky zdí a základů staveb římského města Cissa, které zde stávalo v období 1. až 4. století n.l. V té době byl ostrov daleko více využíván a osídlen. Podle odhadů mělo mít toto město kolem 7 000 obyvatel.  V roce 363 n.l. však bylo zničeno při jednom z nejsilnějších zemětřesení v této oblasti. Od té doby již nebylo obnoveno a do těch časů pouze přístaviště v Novalje se začalo rozvíjet do nového města, dnes známému jako Novalja. Rozsáhlé zbytky poničeného města pak byly postupem času zality mořskou hladinou, která v současné době pokrývá celou severní část Pažského zálivu. (hladina moří byla před 2 000 lety asi o 1,5 m nižší).

V této části cyklotrasy, kromě prozkoumání pozůstatků města Cissa, je také možnost vykoupat se a případně si dát malé občerstvení v restauraci …

3.  Pláž a zábavní centrum Zrče

Když se vydáte podél pláže Caska, polní silnicí se dostanete do prostoru největšího zábavního centra na ostrově Pag, pláže Zrče. Tato pláž je zároveň nejrozsáhlejší na ostrově. Je pokryta navezenými oblázky a soustřeďuje největší množství vodních atrakcí, restaurací a barů ze všech pláží na Pagu. Např. trenažér na vodní lyže, vodní skútry, šlapadla, bungee jumping a další. Většina těchto atrakcí je však plně v provozu pouze během letní sezóny. I tak se ale můžete po této největší umělé pláži projít, pokochat se výhledy na protější břehy východního pobřeží ostrova a odpočinout si před další cestou na vaší cyklotrase ostrovem Pag.

4. Výrobna Pažského sýru ve vesničce Kolan

Z pláže Zrče se pak vydáte přes její parkoviště do mírného stoupání a budete pokračovat po hlavní silnici vlevo, směrem k vesničce Kolan. Cestou se můžete zastavit u okraje silnice a prohlédnout si zblízka kamenné zídky, kterých jsou na ostrově stovky kilometrů. Byly stavěny v průběhu staletí, zejména kvůli ohraničení jednotlivých pozemků a pastvin pro ovce. Při jejich stavbě nebylo používáno žádného spojovacího materiálu a kameny jsou vyskládány tzv. nasucho. Od toho se odvozuje chorvatský název “suhozid” (suchá zeď).

Po vjezdu do obce Kolan pojedete asi 1 km. Po levé straně u silnice pak určitě nepřehlédnete malou výrobnu - sýrárnu firmy Gligora, kde se vyrábí známý a ceněný Pažský sýr. K jeho výrobě se používá výhradně mléko od ovcí chovaných pouze na Pagu, příp. na ostrově Maun. Tento výrobek je nositelem řady mezinárodních a národních ocenění a vyváží se také mimo ostrov Pag do ostatních částí Chorvatska, především hlavního města Záhřebu a také do zahraničí, zejména západní Evropy. Mimo Pažský sýr se zde také výrábí sýr Žigljen (mléko ovčí a kravské) a Kozljar (mléko kozí dovážené z pevniny, ze zadarské oblasti Ravni Kotari). Kapacita současné výrobny činí asi 800 kg sýra denně. Vedle sýrárny vlevo uvidíte podnikovou prodejnu, kde si můžete různé druhy sýrů po ochutnání zakoupit.

Od sýrárny, po ujetí asi 400 m, za malým obchůdkem u cesty vlevo, do mírného kopce, se dostanete k místní knihovně. V jejích prostorách, kromě možnosti zasednout k internetu, máte příležitost (pokud bude otevřeno) prohlédnout si expozici zařízení a vybavení hospodářské usedlosti z dob před 50 a více lety.

Je zde instalována etnografická sbírka těchto předmětů, která rozhodně stojí za shlédnutí.

5. Vesnička Šimuni

Přes vesnici Kolan se opět dostanete na hlavní silnici vedoucí směrem do města Pag. Nejprve vás bude zkoušet mírné stoupání, po jehož zdolání vám bude odměnou nádherný výhled na celé západní pobřeží ostrova Pag. Po této romantické přestávce na hřebeni pahorkatiny zvané Klaša, se sklouznete asi 3 km sjezdem až do vesničky Šimuni. Nesmíte minout odbočku vpravo od hlavní silnice. Pokud byste ji přejeli, ocitnete se u odbočky do druhého největšího kempu na ostrově Pag, kempu Šimuni a museli byste se vrátit asi o 150 m zpět. Když odbočíte správně, pomalu sjíždějte dolů, až uvidíte po pravé straně pizzerii.

To je to pravé místo na zahájení dalšího odpočinku, občerstvení se a doplnění pozbytých kalorií. Kdo by přece jen nechtěl věnovat delší čas posezení u dobrého jídla a pití, může si klidně odskočit prohlédnout místní kapličku a hřbitůvek. Najde je, když se vydá (i pěšky) nazpět do kopce, odkud jste přijeli, po pravé straně ukryté v borovicovém lesíku.

Po patřičném doplnění energie byste měli pokračovat směrem dolů, do vesničky. Na křižovatce máte pak možnost odbočit vlevo, nebo se vydat rovně. V obou případech narazíte na kamenité, ale poměrně přístupné pobřeží s možností se opět zchladit v mořské vodě. Vesničkou ale projedete jen v případě, že na oné křižovatce odbočíte doprava. Míjíte obchůdek s poštovní schránkou, sjíždíte do přístavu a opět míjíte další hospůdku těsně u silnice.

Vesnička Šimuni byla a je, na rozdíl od letoviska Mandre, původní rybářskou osadou. Zátoka, na jejímž okraji je vesnička Šimuni situována, tvoří přirozený a od moře chráněný přístav, který ještě i v současné době využívají rybářské čluny. Počet stálých obyvatel vesničky nepřekračuje 120, avšak v letním období také sem přijíždějí turisté, aby zde strávili příjemnou a klidnou dovolenou, díky čemuž je letovisko Šimuni známé a velice oblíbené.

6. ACI Marina Šimuni

Dále, po opuštění rybářské osady Šimuni, pokračujete stále asfaltovou silnicí, teď už směrem do našeho cílového místa, Mandre. Ještě předtím však uvidíte po levé straně přístav, ve kterém kotví různě velké motorové čluny a plachetnice. Tento pohled patří přístavu pro sportovní lodě s oficiálním názvem ACI Marina Šimuni.

Kromě možnosti celoročního kotvení svých člunů a plachetnic mají jejich majitelé k dispozici také jednoduché ubytování v hotelu, hotelovou restauraci, hygienické zázemí, pro opravy lodí se využívají dílny a k jejich vyzvedávání do suchého doku zde slouží jeřáb, jenž uzvedne loď o hmotnosti až 15 tun. Kapacita přístavu je asi 200 míst ke kotvení a 70 míst v suchém doku. Všechny tyto služby jsou samozřejmě zpoplatněny. Takových přístavů s certifikací ACI (Mezinárodní jachtařský klub) je v Chorvatsku celkem 21.Některé z nich, stejně jako ACI Marina Šimuni, jsou v provozu po celý rok.

Pokud odbočíte z vašeho směru vlevo, dle ukazatele k marině, můžete nahlédnout (pokud bude otevřena brána) na ukotvené jachty, vyfotografovat si je a případně vytipovat, kterou byste si koupili k putování Jaderským mořem... (Jestliže potkáte zaměstnance mariny, je dobré se ze slušnosti zeptat, zda můžete jachty fotit).

Mezi Šimuni a Mandre

Po prohlídce ACI Mariny v Šimuni se vydáte zpět na klikatou asfaltovou silnici, která vás dovede téměř až do cíle vašeho dnešního cykloputování. Ještě vystoupat poslední návrší a sjíždíte dolů, do našeho příjemného letoviska v Mandre.

Technické údaje k Cyklo “Centrální část ostrova”

Celková vzdálenost: cca 45 km

Časová náročnost: cca 8 hod. (je započítáno včetně odpočinku, relaxace na pláži, prohlídky etnografické sbírky, nákupu sýrů v Kolanu, posezení v pizzerii Šimuni, prohlídky ACI Mariny Šimuni a dalších drobných zastávek)

Maximální převýšení: cca 180 m (mezi Kolanem a Šimuni, výhlídka na záp. pobřeží)

Ubytujte se v domech Ivica nebo Sandra, kde si můžete horská kola zapůjčit.

  • do 9.6. při týdenním pobytu kola na 3 dny zdarma
  • od 10.6. do 20.6. a od 1.9. při týdenním pobytu kola na 2 dny zdarma
  • možnost večeří v domě Ivica

Navíc budete mít k dispozici našeho delegáta Radka, který vám s organizací cyklovýletů rád poradí.

Mandre, ostrov Pag