ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

I. část Mandre - město Pag

Pažská cyklotrasa I. ostrov Pag

Z výchozího bodu této cyklotrasy, letoviska Mandre, se vydáte směrem na vesnici Kolan, kterou projedete až k napojení se na hlavní silnici Pag - Novalja. Pokračujete asi 1 km ve směru na Novalju. Při sjíždění mírného klesání uvidíte po vaší pravé straně Pažský záliv a odbočíte podle směrovky u hlavní silnice doprava, k pláži a kempu Sveti Duh.

1.  Pláž Sv. Duh

Ostrov Pag obepíná celkem 84 km pláží. Jedna z těch nejpříjemnějších a nejdelších se nazývá Sv. Duh. Lze říci, že je pokryta přírodním štěrkopískem, který se u pozvolného vstupu do vody mění na jemný písek. Proto také bývají někdy tyto pláže označovány jako písečné. Nachází se v severozápadní části Pažského zálivu, je dobře přístupná a umožňuje nádherné koupání s možností šnorchlování, zejména z počátku sezony, kdy lze najít už v hloubce kolem 4 m různě barevné a tvarované mušle.

Cesta do města Pag

Po odpočinku na pláži Sv. Duh se vydáte zpět, až narazíte na tzv. starou silnici spojující již v dřívějších dobách jižní a severní polovinu ostrova Pag. Odbočíte tedy vlevo a po několika desítkách metrů tato zpočátku asfaltová silnice přejde na povrch šotolinový. Ten vás bude provázet asi 5 km, než opět najedete na asfalt. Projíždíte podél Pažského zálivu směrem k městečku Pag. Po vaší pravé straně se tyčí svahy pásu horského hřbetu, který patří do soustavy vrcholů nejvyšší hory ostrova, Sv. Vid 348 m.n.m. Vlevo se pak můžete kochat pohledem na jižní polovinu Pažského zálivu, protější východní pobřeží ostrova Pagu a vzdálenějšího pohoří Velebit, které však už leží na chorvatské části pevniny.

Město Pag

Současné město Pag bylo vystavěno podle plánů v tehdejší době známého stavitele a architekta Juraje Dalmatinace v letech 1443 až 1487. Tento projekt byl navržen takříkajíc na zelené louce, což v tehdejší době bylo dosti neobvyklé. Půdorys města byl řešen podle vzoru římských měst, kde všechny ulice musely být rovnoběžné a kolmo na sebe navazující, přičemž dominantní byly dvě hlavní, procházející středem města a v jeho středu křižující se široké ulice. Tento charakter si městečko zachovalo do dnešní doby. Také většina domů, které byly postaveny v průběhu 15. až 17. století je do dnešních dnů obývaná v rozsahu rozměrů původních místností a plně fukční. Městečko Pag je považováno v současné době za hlavní správní a administrativní centrum ostrova, kde žije podle odhadů asi 4 000 obyvatel. V jeho bezprostřední blízkosti se nalézají tzv. Pažské solany pro získávání mořské soli. Dále kromě kostelů a malých náměstíček najdete v městečku malé zdravotní středisko, základní a střední školu, kanceláře poboček úřadů a soudu ze Zadaru, také sportovní centrum, na městské pláži různé atrakce pro děti, půjčovnu vodních skútrů, velký tobogán, množství restaurací a večerních podniků.

2. Muzeum výroby soli na Pagu

Po příjezdu do městečka Pag, kdy míjíte městskou pláž a dostáváte se k devíti kamenným stavbám přímo na nábřeží, stojíte již nedaleko Muzea výroby soli na Pagu. Najdete jej v posledním z těchto bývalých solných skladů. Jeho návštěva vám zabere asi necelou hodinku, kdy se seznámíte s tradicí a způsoby získávání mořské soli z Pažských solan a zhlédnete krátký instruktážní film, zachycující nelehkou práci a její postupy v dobách minulých i zcela nedávných.

3. Městská strážní věž - Kula Skrivat

Od Muzea pažské soli se vydáváte přes kamenný most a obcházíte městečko zleva. Kopírujete starou zástavbu a přicházíte k nápadné věži, která se tyčí na okraji města v jeho severní části. Je to poslední z devíti městských strážních věží, která zůstala také se zbytkem zrekonstruovaných městských hradeb, jenž bývaly součástí původního města. Nádvoří před touto věží se občas, zejména v letních měsících, využívá k divadelním představením.

4. Kostel a klášter sv. Markéty

V současné době se ve městě Pagu nachází ženský benediktinský klášter sv. Markéty, jehož součástí je také kostel stejného jména. Budete kolem něj procházet úzkou uličkou, když se od městské věže vydáte směrem do středu městečka. Už počátkem 20. století zde byla zřízena první školka na ostrově. Mimo to řádové sestry vyučovaly tzv. Pažskou krajku, která je dnes tradičním rukodělným výrobkem v městečku Pag. V době občanské války v 90. letech 20. století poskytovaly charitativní pomoc uprchlíkům postiženým válečnými útrapami.

5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně gotická stavba s raně renesančními prvky měla být původně vysvěcena jako katedrála. Nachází se na Náměstí Krále Krešimíra a je dominantou centra historického města Pag. Byla záměrně vystavěna podle architektonických prvků starého kostela P. Marie na místě bývalého města Pagu. Slouží k církevním obřadům a bohoslužbám obyvatelům městečka a okolí. Jednou ročně, vždy na svátek Nanebevzetí Panny Marie v polovině srpna se koná velké procesí, které přenáší ze starého kostela P. Marie ve starém městě Pag sochu P. Marie do současného Pagu. Panenka Marie je pak umístěna na hlavním oltáři v kostele Nanebevzetí P. Marie až do 7. září, kdy je vrácena zpět, aby opět celý rok čekala na svůj den. Za teplých letních večerů se mnozí turisté i místní obyvatelé scházejí před průčelím kostela, diskutují, baví se a pozorují typickou noční atmosféru na náměstí a v blízkém okolí. Je to téměř rituální místo nasycené energií věků a lidských bytostí, které sem tato atmosféra přitahuje.

6. Pozůstatky dřívějšího města Pag

Pažská cyklotrasa II. ostrov Pag

Nedaleko od současného města Pagu se nachází místo, kde stával Pag již od poloviny 10. století. V současné době se označuje jako “Stari Grad”, neboli Staré město Pag. Jeho náčrtek můžete  vidět například v Muzeu pažské soli, právě v souvislosti s výrobou a distribucí tohoto nerostu. Pokud se sem vypravíte, uvidíte udržovaný kostel P. Marie, jediná původní stavba, která se zachovala do dnešních dnů ze staré zástavby původního města Pagu. Vedle ní můžete prozkoumat zbytky františkánského kláštera z roku 1589, kde najdete také víceméně původní tehdejší zdroj pitné vody, klášterní studnu. V bývalé klášterní zahradě pak najdete letitý morušovník, ze kterého v období června a července můžete ochutnat jeho plody, tmavě do červena zabarvené moruše.

Od okraje svahu, kde se nachází kostel, je dobře vidět současná solné jezera, tzv. Paška solana, kde se odpořováním mořské vody již po staletí získává kvalitní mořská sůl. Další pozůstatky bývalého města Pag jsou rozesety po okolí, ve svažitém terénu a pokryty nízkými porosty trav a keřů. Archeologický průzkum prokázal existenci starého Pagu na tomto místě, avšak dál již nepokračuje mimo jiné také kvůli finanční náročnosti a soukromému vlastnictví většiny parcel a pozemků v této, nicméně zajímavé lokalitě ostrova Pag.

7. Košljun

Místo, kde zhruba od 10. století bylo zajišťováno spojení s chorvatskou pevninou. Byl zde vybudován trajektový přístav, který sloužil svému účelu jěště do nedávné doby, než byl vybudován přes úžinu Ljubačka vrata současný pažský most (Paški most 340 m). Dnes bychom zde našli klidné, osamocené místo s několika domy přestavěnými na apartmány, malý soukromý kemp a pozůstatky betonového mola pro kotvení menších trajektových lodí. Porosty dubů a keřů tady poskytují na ostrově tolik postrádaný stín. Ve stejnojmenné zátoce, zejména v horkých letních dnech, je možnost osvěžení a relaxace před dalším putováním ostrovem.

8. Křižovatka s hlavní silnicí (Pag - Novalja)

Pažská cyklotrasa III. ostrov Pag

Na tomto místě se dostáváte na nejrušnější a vlastně jedinou hlavní silnici na Pagu, která protíná celý ostrov od jihovýchodu k severozápadu v délce téměř 60 km. Zvýšená pozornost je zde na místě, zejména v průběhu turistické sezóny zde projíždí poměrně velké množství vozidel. Slouží jako orientační bod pro správné nasměrování dalšího pokračování cyklotrasy směrem k cíli, do letoviska Mandre.

9. Šimuni

Ještě než dorazíte do místa odpočinku a cíle Pažské cyklotrasy, letoviska Mandre, můžete strávit příjemný čas v prostředí vesničky Šimuni. Ať už si pro tyto chvíle vyberete posezení v pizzerii, relaxaci na oblázkové a místy kamenité pláži, nebo jen tak se budete brouzdat nábřežím v přístavu, nasbíráte potřebné síly pro závěrečnou etapu cykloputování do Mandre.

Technické údaje k Cyklotrase “Centrální část ostrova”

Celková vzdálenost: cca 54 km

Časová náročnost: cca 9 hod. (je započítáno včetně odpočinku, relaxace na plážích, prohlídky městečka Pag a muzea pažské soli, posezení v pizzerii Šimuni a dalších drobných zastávek)

Maximální převýšení : cca 150 m (bod č. 8, křižovatka s hlavní silnicí Pag-Novalja)

Ubytujte se v domech Ivica nebo Sandra, kde si můžete horská kola zapůjčit.

  • do 9.6. při týdenním pobytu kola na 3 dny zdarma
  • od 10.6. do 20.6. a od 1.9. při týdenním pobytu kola na 2 dny zdarma
  • možnost večeří v domě Ivica

Navíc budete mít k dispozici našeho delegáta Radka, který vám s organizací cyklovýletů rád poradí.

Mandre, ostrov Pag