ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Augustiáni klášter opustili v roce 1463 a přesídlili na ostrovy v době tureckých nájezdů. Objekt se stal majetkem františkánského řádu (získali jej darem od zdejší šlechtické rodiny Jurjević -Vladkovičů). Františkáni klášter opravili, přistavěli nová křídla a vybavili jej řadou uměleckých předmětů. Především klášterní kostel, zasvěcený Nanebevzetí P. Marie (Velika Gospa).

V 17. století byl pokládán za jeden z nejkrásnějších na celém zdejším pobřeží, zejména byl obdivován jeho rajský dvůr. Klášter se stal od poloviny 17. století důležitým kulturním a osvětovým centrem. Jedním z nejvýznamnějších památníků kultury vypovídající o kulturní úrovni kláštera té doby je kamenný nadpis napsán v chorvatském jazyce a písmu (bosančice) z r. 1589, který vidíme nad hlavním vchodem do kostela. Klášter v Zaostrogu byl v té době svatyní, která byla uznávaným, posvátným mariánským místem.

Klášter měl velkou vzdělavatelskou funkci v oblasti

Po dobu 500 let jeho existence zde byla škola pro kněze. Ještě v době turecké moci r. 1640 zde byla obecná a humanistická škola, později systém vzdělávání od gymnázia po filozofii a bohosloví. Klášter vlastní bohatou knihovnu s asi 20 000 svazky a bohatý archivní fond. Působilo zde mnoho významných osobností chorvatské kultury a historie. Např. Andrija Kačić Miošić, chorvatský básnik, spisovatel a filozof, pocházející z blízkého Bristu (r. 1704 - zemřel v Zaostrogu), Ivan Despot (1886), chorvatský spisovatel a básnik. A. K. Miošić - užíval pseudonym "Stařec Milovan", v klášteře Zaostrog vystudoval, vstoupil do františkánského řádu, vytvořil všechna svá literární díla, zemřel zde a je zde také pochován.

Co můžete v klášteře vidět? 

K vidění jsou tu obrazy jednoho z nejznámějšich živých chorvatských maliřů, Mladena Vež pocházejícího také z Bristu. Uloženy jsou zde také etnologické a etnografické sbírky (selský nábytek, nářadí a lidové kroje) pocházející z okolí. Za zmínku stojí i botanická zahrada s cca 250 druhy rostlin.

Přemýšlíte, co darovat k Vánocům vašim nejbližším?

Darujte jim letní dovolenou v Chorvatsku v podobě vánočního dárkového poukazu. Připravíme vám poukaz na vybraný pobyt anebo si můžete zakoupit poukaz na určitou částku dle vašeho přání. Poukazy na částku můžete uplatnit na jakýkoli pobyt do konce sezony 2024.