ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Vstup na opevnění Ston bude zpoplatněn. Počítá se s 20 - 30 HRK, což umožní udržování této zajímavé turistické atrakce. Dlouhodobá rekonstrukce probíhala od roku 2003. Projekt financovala Společnost přátel dubrovnické historie pod dohledem a ve spolupráci s Dubrovnickými restaurátory. Ročně se investovalo od tří do pěti milionů HRK. Rekonstrukci prováděly chorvatské firmy. Dalšímu chátrání bylo zabráněno i postavením zdi a vstupu do pevnosti Arcimun s pokladnou v gotické věži. Důvod pomalé rekonstrukce je ten, že práce probíhaly klasickým způsobem tak, jak bylo opevnění původně stavěno, otesáváním kamene.

Stonské opevnění bylo vybudováno ve 14. století, poté co Dubrovnická republika v roce 1334 obsadila Pelješac. Kvůli obraně byla postavena monumentální obranná soustava, největší v tehdejší Evropě. Prvně byla postavena ve třicátých letech obranná zeď z jedné strany polostrova na druhou v délce cca 5,5 km. Touto zdí byl Pelješac oddělen od pevniny. Plánovitě byla založena dvě městečka. Na jihu Ston a na severu Mali Ston. Zdi jsou jedinečné počtem čtyřiceti věží a pěti pevnostmi.

Ministr kultury je zároveň i čestným členem Společnosti přátel dubrovnické historie, která má za úkol renovaci, udržování, konzervaci obranných objektů v dubrovnické oblasti. To se vztahuje také na městské opevnění v Dubrovníku i ve Stonu. Společnost byla založena v roce 1952. U příležitosti otevření rekonstruovaných „Stonských zdí“ byla odhalena pamětní deska Lukši Bertići (1889-1969), dubrovnickému historikovi, který před padesáti lety jako první začal pracovat na obnově „Stonských zdí“. Ministr uvedl, že to považuje  za významný počin v ochraně kulturního dědictví. Dále pak, že bude připravena komplexní dokumentace o rekonstrukci; ta bude také obsahovat stonské „saline“ a celá kulturní památka se bude ucházet o zapsání na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Upozornil také na to, že v těchto dnech byla na tuto listinu zapsána Fešta Sv. Vlaha. Chorvatsko tak má dnes na seznamu UNESCO 7 památek kulturního dědictví.