Vyhledat na webu

Tip: Jednoduchý výraz najdu snadno, třeba Hvar nebo počasí

Historie obce Povljana

Na základech římské vily vznikla Povljana, jako ústřední ostrovní zemědělská obec, která po staletí zásobovala potravinami obyvatelstvo Pagu. Nejstarší osada v Povljaně je Stará Povljana, opuštěná v druhé polovině 16. století. Tehdy v zátoce Nova Povljana existoval benediktinský klášter s kostelem sv. Mikuláše.

Povljana se na dnešním místě nachází od poloviny 15. století. V té době byl dle historických dokladů posvěcen kostel sv. Mikuláše. Současný kostel sv. Jiří byl zbudován a posvěcen v 17. století.

Před příchodem Chorvatů do oblasti Povljany v 7. století žilo na tomto území románské obyvatelstvo, které bylo brzy potlačeno. Počet obyvatel se pohyboval mezi 200 až 300. Od 17. století přicházelo do Povljany mnoho obyvatel z města Pag. Byli to převážně pažští rolníci, kteří pracovali pro bohaté velkostatkáře z města Pag. Protože se jim nehodilo denně docházet do Povljany a po práci se zase vracet, někteří zůstali v Povljaně nadobro. V současnosti v Povljaně žije kolem 720 obyvatel.

Historické památky v Povljaně

V Povljaně najdete dva kostely:

  • Kostel sv. Martina - první zmínka o něm je z roku 1335. Kostel je středně veliký, se základy o rozměrech 4,25 x 6,90 m a do současnosti se dobře dochoval. Stojí na samotě uprostřed polí. Z nálezů z jeho blízkosti vyplývá, že kolem něj byl hřbitov. Je zasvěcen patronu Povljany.
  • Kostel sv. Mikuláše - má podélný tvar a rozměry 11,80 x 4,75 m. Historikové tvrdí, že tento kostel je vlastně adaptací jiného, o hodně staršího kostela. V raném středověku dle historických dokladů byl častokrát opravován a přestavován. Kostel je dodnes funkční.