ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Můžeme zde pozorovat geometrické ornamenty, reliéfy rostlin i zvířat. V neposlední řadě pak výjevy ze života společnosti, především lovecké a taneční figury. Na některých lze nalézt i epigramy, či heraldické znaky vztahující se k dané oblasti.

Na některých náhrobních kamenech se zachovala i jména jejich tvůrců. Tak můžeme nahlédnout do umění kamenického řemesla od počátku 13. do počátku 16. století, kam je jejich vznik datován. Podle posledních výzkumů převládá názor, že se jedná o specifické umění středověké Bosny (s ohledem na množství výskytu je právě Bosna považována za centrum tohoto kamenického umění) a okolních území, které bylo později částečně vytlačeno islamizací země a jiného způsobu pohřbívání. I když i v pozdějších staletích můžeme vysledovat na náhrobních kamenech prvky společné se stećci. Na území dnešní Bosny se nachází na různých místech (někdy soustředěných kolem kostela, bývalého kostela i jako jednotlivé solitéry v krajině) cca 60 000 těchto náhrobních kamenů Stećak. Nekropole Radimlja poblíž Čapljiny je zajímavou ukázkou tohoto umění.

Ale nemusíme do Bosny. Představu si uděláme i v Brele, v Tučepech, v Bristu, ve staré Podace - většinou na farních hřbitovech. Významná nekropole je také k vidění v blízkosti osady Klek a pak ve vnitrozemí v okolí Imotského. Další pak můžeme vidět na území Černé Hory, Srbska. Zajímavé je, že je nenalezneme v Jižní Dalmácii ani na ostrovech.

Vyberte si ze široké nabídky apartmánů po celém pobřeží Chorvatska!

Destinace Chorvatska na mapě