ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Prohlídkové okruhy v NP Krka

Skradinské vodopády

Posledních 20 km kaňonu, který si kdysi řeka Krka vyhloubila na své cestě k moři, je jím dnes zaplaveno. Je tedy možné plavit se z moře od Šibeniku přes Prokljansko jezero, kolem města Skradin až po nejznámější vodopády řeky Krky, Skradinské vodopády. Až sem Vás přiveze výletní loď ze Šibeniku nebo ze Skradinu, další plavbě brání právě Skradinské vodopády (Skradinski buk). Jedná se o 400 m dlouhé peřeje s celkovým výškovým rozdílem 45,7 m. Pod těmito vodopády od roku 2021 není dovoleno koupání. Ke Skradinským vodopádům se můžete dostat také z parkoviště Lozovac nad vodopády - autobus vás dolů odveze. Součástí prohlídkového okruhu kolem peřejí je také prohlídka dodnes funkčních vodních mlýnů a vodní pračky. AKTUÁLNĚ se pod Skradinským vodápádem nedá koupat. 

Rošský vodopád

Výlet po národním parku Krka si můžete prodloužit plavbou lodí z přístavu nad Skradinskými vodopády proti proudu řeky Krka. Plavba úzkým kaňonem přes Visovacké jezero až k působivému Rošskému vodopádu (Roški slap) je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Na Visovackém jezeru loď zastaví u ostrůvku Visovac, na kterém si můžete prohlédnout františkánský klášter s klášterní knihovnou a krásným parkem.

Navštívit národní park Krka můžete na různých místech, na pár hodin nebo celý den, zpříjemnit si prohlídku plavbou lodí nebo navštívit jen některé atraktivní místo.

Doporučujeme vám tyto možnosti:

 • Vodopády Skradinki buk - nejznámější část - autem z parkoviště Lozovac
 • Rošský vodopád - Roški slap - autem cestami od Drniše nebo od dálnice
 • Horní tok řeky Krky - autem od Kistanje, Denise nebo Kninu, vodopád Manojlovac
 • Lodí ze Skradinu nebo ze Šibeniku pod Skradinski buk
 • Kombinace prohlídky Skradinského buku + výlet lodí proti proudu k Rošskému vodopádu
 • Kombinace prohlídky Rošského vodopádu + výlet lodí proti proudu k monastýru Krka a na tvrze TrošenjNečven

Vstupné do NP Krka 

Cena vstupenky pro jednotlivce zahrnuje:

 • 1x návštěvu všech pevninských lokalit NP Krka,
 • prohlídku archeologické lokality Burnum, mlýnů a etnografické sbírky u Skradinského vodopádu (Skradinski buk) a Rošského vodopádu (Roški slap) a Obezděné jeskyně (Ozidjana pećina) nad Rošským vodopádem,
 • procházky všemi pěšími stezkami v NP Krka,
 • převoz lodí ze Skradinu ke Skradinskému vodopádu a zpět, s výjimkou období od začátku listopadu do konce března,
 • převoz autobusem od vstupu Lozovac ke Skradinskému vodopádu a zpět, s výjimkou období od začátku listopadu do konce března.    

Aktuální ceník a informace o vstupenkách najdete na stránce Národního parku Krka

Vodopád Manojlovac je součástí Národního parku Krka. Jeho výška je obdivuhodných 32 m.