ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Okolo Krku se nachází na dvacet menších ostrovů, ostrůvků a skalních útesů. Krk je také nejseverněji položeným obydleným ostrovem ve středozemí vůbec. Ostrov Krk učaroval už starým Římanům - ti ho nazvali Zlatým ostrovem (Insula aurea).

Doprava na Krk

Od roku 1980 je ostrov Krk z pevniny dostupný mostem. Dva mostní oblouky překlenují ve výši 60 m nad mořem vzdálenost 1310 metrů mezi pevninou a ostrovem Krk. Tato vzdálenost je přerušená jen skalnatým ostrůvkem Sv. Marko. Krk je také výchozím bodem pro další kvarnerské ostrovy - z Krku jezdí trajekty na ostrov Cres (Valbiska - Merag) a na ostrov Rab (Valbiska - Lopar). Na Krku se také nachází malé letiště.

Geografie ostrova Krk

Přestože má Krk pozemní spojení s pevninou, neztrácí typickou jedinečnou atmosféru ostrova. Pobřeží Krku je členité, s mnoha polouzavřenými lagunami, zálivy a krásnými oblázkovými i písečnými plážemi. Nejvyššími vrcholy Krku jsou kopce Obzova (568 m), Brestovica (558 m), Veli vrh (541 m), Zmina (537 m) a Veli Hlam (482 m). Krk je tvořen převážně vápenci a nachází se zde mnoho jeskyní. Severní a jižní části Krku jsou typické skalnatým terénem a pastvinami. Specifické jsou pro tuto krajinu suché zídky, chorvatsky zvané „gromače“, které se nejlépe dochovaly v okolí Bašky. V centrální části ostrova se nachází úrodná pole.  Na Krku se nacházejí také dvě sladkovodní jezera – Ponikve a Omiško jezero.

Nápisy z kamenů cestou z Punatu na Starou Bašku Pláž cestou z Punatu na Starou Bašku
Nápisy z kamenů cestou z Punatu na Starou Bašku Romantická pláž cestou z Punatu na Starou Bašku

Klima na Krku

Ostrov Krk je chráněn horami v Kvarnerském zálivu a je tu tedy velmi sucho. Krk má mírné středozemní klima. Nejčastějšími větry jsou bura, jugo a maestral. V červenci na Krku nebývají žádné dešťové srážky a také měsíce červen, srpen a září jich mají jen minimálně. Nejdeštivějším měsícem na Krku je listopad. S počtem hodin slunečního svitu přesahujícím 2000 za rok patří Krk k nejslunečnějším místům v Evropě.

Flora a fauna ostrova Krk

Rozmanitost reliéfu ostrova a příznivé klimatické podmínky přispěly k rozmanitosti ostrovní květeny – na Krku roste téměř 1400 různých rostlinných druhů. V centrální a západní části ostrova převažují lesy (zabírají přibližně třetinu ostrova) a pěstuje se zde zelenina a středozemní ovoce, např. vinná réva a olivovníky. Vinice jsou nejproduktivnější zejména na Vrbnickém poli – pěstuje se zde místní odrůda bílého vína Vrbnická Žlahtina.

Ostrov Krk a přilehlý ostrůvek Prvić v severovýchodní části pobřeží Krku jsou domovem vzácného supa bělohlavého (Gyps fulvus).

Kosatec - Baška - ostrov Krk Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
Divoký kosatec - Baška, ostrov Krk
Sup bělohlavý (Gyps fulvus)

Historie ostrova Krk

Ostrov Krk byl pravděpodobně osídlen už v prehistorických dobách, prvními doloženými obyvateli jsou však až Liburnové. V dobách starověkého Říma tu vznikla osada Curicum, známá díky námořní bitvě mezi Caesarem a Pompejemi v roce 49 př. n. l. Následovalo krátké období byzantské nadvlády a v období let 1000 až 1797 spadal Krk pod správu Benátek. Ve skutečnosti zde však vládl chorvatský šlechtický rod Frankopanů. Po roce 1797 se stal Krk součástí jižních držav habsburské monarchie a v roce 1918 připadl ostrov Itálii, ale pouze na 2 roky. Během 2. světové války byl Krk obsazen italskou a německou armádou a po válce připadl Jugoslávii. Od roku 1991 je součástí nezávislého chorvatského státu.

Sídla na ostrově Krk

Krk je ostrovem s největším počtem obydlených vesnic, najdete jich tu celkem 68. Počet stálých obyvatel ostrova Krk je dnes 17.860. 

Město Krk

Na jihozápadním pobřeží ostrova Krk se nachází stejnojmenné historické město s mohutnými hradbami. Návštěvu tohoto města během dovolené na ostrově Krk si rozhodně nenechejte ujít.

Město Krk - ostrov Krk Město Krk - ostrov Krk
Město Krk - ostrov Krk
Město Krk - ostrov Krk

Baška

Tradičním cílem turistů na ostrově Krk je Baška v jižním zálivu ostrova Krk. Místní krásná písčitooblázková pláž dlouhá 1,8 km byla oceněná i Modrou vlajkou. Kromě skvělého koupání a možností nejrůznějších vodních sportů je Baška také skvělým místem pro výlety po ostrově a turistiku. Baška je obklopená majestátními horami a na jednom z kopců nad Baškou se tyčí kostelík Sv. Jana Křtitele z 11. století (Crkva Sv. Ivana). Ke kostelu se dá dojít pěšky nebo vyjet autem. Je odtud fantastický výhled na pevninu a blízký ostrov Rab. Okolo kostela je velký hřbitov se zajímavými náhrobky. Několik dřevěných křížů na vrcholu u kostela dovává scenérii zvláštní, tajuplný nádech.

Baška - ostrov Krk Pláž v Bašce - ostrov Krk
Baška - ostrov Krk
Pláž v Bašce - ostrov Krk

Bašská deska (Bašćanska ploča)

Baška je známá také díky tzv. Bašské desce, chorvatsky zvané Bašćanska ploča, která byla objevena v obci Jurandvor u Bašky. Jedná se o jednu z nejstarších písemných památek – do kamene vytesané texty v chorvatské hlaholici.

Bašská hlaholská stezka

Na počest ostrova Krk coby kolébky hlaholice v Chorvatsku byl v roce 2006 zahájen v Bašce unikátní projekt zvaný Bašská hlaholská stezka (Bašćanska staza glagoljice). Hlaholice je staré slovanské písmo skládající se z 33 znaků – písmen. Do projektu Bašské hlaholské stezky byli zapojeni studenti sochařství a postupně bylo v okolí Bašky rozmístěno 33 monolitů – jednotlivých písmen hlaholské azbuky. Po této stezce se můžete vydat i Vy. V turistické agentuře v Bašce nebo v kostelu Sv. Jana si můžete vyzvednout mapu s vyznačením míst jednotlivých písmen. U každého monolitu si opíšete kód a pokud předložíte všech 33 kódů, dostanete certifikát o absolvování.

Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk
Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk
Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk

Vrbnik

Městečko Vrbnik na severovýchodním pobřeží ostrova Krk má unikátní polohu – nachází se totiž na skalním útesu. Jedná se o místo s bohatou historií, sahající až do doby osídlení illyrskými kmeny. Ve středověku bylo kolébkou chorvatského písemnictví – centrem hlaholice. Dodnes jsou zde patrné nápisy psané hlaholicí na mnoha historických stavbách. Dnes je Vrbnik známý především díky vinařstvím. V okolí Vrbniku se na vinicích pěstuje vynikající odrůda bílého vína zvaná Vrbnička Žlahtina. Je zajímavá tím, že se nikde jinde nepěstuje. Pokud Vrbnik navštívíte, v jeho uličkách narazíte na mnoho různých vinařství, kde můžete víno ochutnat a také nakoupit.

V okolí Vrbniku se nachází také několik přírodních pláží. Snad nejkrásnější je písčitooblázková pláž Potovošće jihovýchodně od Vrbniku.

Vrbnik - ostrov Krk Vrbnik - pláž Potovošće
Vrbnik - ostrov Krk
Písčitooblázková pláž Potovošće -
3 km jihovýchodně od Vrbniku

Ostrůvek Košljun u letoviska Punat

Uprostřed téměř uzavřené Punatské a Košljunské zátoky leží malý zalesněný ostrůvek Košljun. Jeho rozloha je jen 6,5 ha. Košljun je jediný malý ostrůvek okolo ostrova Krk, který je obydlen. Z oblíbeného turistického letoviska Punat je vzdálen jen 750 m a z městského přístavu jezdí na Košljun výletní lodě.

Košljun, ostrůvek kruhovitého tvaru, oplývá malebnými přírodními krásami a jeho zajímavostí je františkánský klášter ze 16. století, který si svou původní podobu zachoval až do dnešních dní. Historie kláštera je však ještě starší - klášter byl vybudován na místě původního benediktinského kláštera, který zde založili Benediktini v 11. století. V komplexu se dnes nachází klášter, bazilika, sakrální muzeum, knihovna se vzácnými spisy tištěnými hlaholicí a etnografická sbírka. V klášteře si můžete prohlédnout náhrobek poslední kněžny z rodu Frankopanů, Kateřiny, která zemřela roku 1529.

Punat - ostrov Košljun - ostrov Krk Punat - ostrov Krk
Punat - ostrůvek Košljun
Punat - ostrov Krk

Turistika na Krku

Kromě výstupů na nejvyšší vrcholy ostrova nabízí Krk mnoho dalších stezek pro pěší či cyklisty. Uvádí se, že na Krku je k dispozici 300 km značených turistických stezek. Oblíbené jsou tzv. Pastýřské stezky vedoucí právě na nejvyšší vrcholy Krku - Obzova, Brestovica, Veli vrh, Zminu a Veli Hlam. Výchozími body pastýřských stezek jsou letoviska Punat, Baška a Stará Baška. Podél stezek jsou k vidění řady kamenných zídek, ohrazené pastviny, vinohrady, cesty lemované zídkami, kamenné úkryty pro pastýře a ovce, zásobníky dešťové vody, jezírka i stáda ovcí. Od jara do podzimu se zde můžete setkat také s hady. Mapa turistických a cyklistických stezek na Krku je k dispozici v turistických kancelářích.

Jeskyně Biserujka (Špilja Biserujka)

Nejnavštěvovanější jeskyní na Krku je krasová jeskyně Biserujka poblíž vesnice Rudine. Jeskyně Biserujka, známá také pod názvem Vitezićeva špilja, je dlouhá 110 m a teplota se zde pohybuje celoročně okolo 15 stupňů. V jeskyni byly vybudovány stezky, a tak je dostupná všem věkovým kategoriím. Prostory jeskyně jsou nyní dobře nasvětleny a návštěvníci mohou obdivovat nádherné stalaktity a stalagmity.

Léčivé bahno na Krku

Téměř uzavřený záliv Soline v severovýchodní části pobřeží Krku má pěkné písečné pláže. Snad nejznámější je pláž Komoriska Meline s jemným pískem. V její západní části se nachází slané léčivé bahno. Moře je v těchto místech mělké – od břehu můžete jít až 50 m a stále dosahujete na dno. Maximální hloubka je jen 3 m a moře je zde o 2 až 3 stupně teplejší než v okolních zátokách.

Přemýšlíte, co darovat k Vánocům vašim nejbližším?

Darujte jim letní dovolenou v Chorvatsku v podobě vánočního dárkového poukazu. Připravíme vám poukaz na vybraný pobyt anebo si můžete zakoupit poukaz na určitou částku dle vašeho přání. Poukazy na částku můžete uplatnit na jakýkoli pobyt do 15. 9. 2024.