ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Okolo Krku se nachází na dvacet menších ostrovů, ostrůvků a skalních útesů. Krk je také nejseverněji položeným obydleným ostrovem ve středozemí vůbec. Ostrov Krk učaroval už starým Římanům - ti ho nazvali Zlatým ostrovem (Insula aurea).

Doprava na Krk

Od roku 1980 je ostrov Krk z pevniny dostupný mostem. Dva mostní oblouky překlenují ve výši 60 m nad mořem vzdálenost 1310 metrů mezi pevninou a ostrovem Krk. Tato vzdálenost je přerušená jen skalnatým ostrůvkem Sv. Marko. Krk je také výchozím bodem pro další kvarnerské ostrovy - z Krku jezdí trajekty na ostrov Cres (Valbiska - Merag) a na ostrov Rab (Valbiska - Lopar). Na Krku se také nachází malé letiště.

Geografie ostrova Krk

Přestože má Krk pozemní spojení s pevninou, neztrácí typickou jedinečnou atmosféru ostrova. Pobřeží Krku je členité, s mnoha polouzavřenými lagunami, zálivy a krásnými oblázkovými i písečnými plážemi. Nejvyššími vrcholy Krku jsou kopce Obzova (568 m), Brestovica (558 m), Veli vrh (541 m), Zmina (537 m) a Veli Hlam (482 m). Krk je tvořen převážně vápenci a nachází se zde mnoho jeskyní. Severní a jižní části Krku jsou typické skalnatým terénem a pastvinami. Specifické jsou pro tuto krajinu suché zídky, chorvatsky zvané „gromače“, které se nejlépe dochovaly v okolí Bašky. V centrální části ostrova se nachází úrodná pole.  Na Krku se nacházejí také dvě sladkovodní jezera – Ponikve a Omiško jezero.

Nápisy z kamenů cestou z Punatu na Starou Bašku Pláž cestou z Punatu na Starou Bašku
Nápisy z kamenů cestou z Punatu na Starou Bašku Romantická pláž cestou z Punatu na Starou Bašku

Klima na Krku

Ostrov Krk je chráněn horami v Kvarnerském zálivu a je tu tedy velmi sucho. Krk má mírné středozemní klima. Nejčastějšími větry jsou bura, jugo a maestral. V červenci na Krku nebývají žádné dešťové srážky a také měsíce červen, srpen a září jich mají jen minimálně. Nejdeštivějším měsícem na Krku je listopad. S počtem hodin slunečního svitu přesahujícím 2000 za rok patří Krk k nejslunečnějším místům v Evropě.

Flora a fauna ostrova Krk

Rozmanitost reliéfu ostrova a příznivé klimatické podmínky přispěly k rozmanitosti ostrovní květeny – na Krku roste téměř 1400 různých rostlinných druhů. V centrální a západní části ostrova převažují lesy (zabírají přibližně třetinu ostrova) a pěstuje se zde zelenina a středozemní ovoce, např. vinná réva a olivovníky. Vinice jsou nejproduktivnější zejména na Vrbnickém poli – pěstuje se zde místní odrůda bílého vína Vrbnická Žlahtina.

Ostrov Krk a přilehlý ostrůvek Prvić v severovýchodní části pobřeží Krku jsou domovem vzácného supa bělohlavého (Gyps fulvus).

Kosatec - Baška - ostrov Krk Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
Divoký kosatec - Baška, ostrov Krk
Sup bělohlavý (Gyps fulvus)

Historie ostrova Krk

Ostrov Krk byl pravděpodobně osídlen už v prehistorických dobách, prvními doloženými obyvateli jsou však až Liburnové. V dobách starověkého Říma tu vznikla osada Curicum, známá díky námořní bitvě mezi Caesarem a Pompejemi v roce 49 př. n. l. Následovalo krátké období byzantské nadvlády a v období let 1000 až 1797 spadal Krk pod správu Benátek. Ve skutečnosti zde však vládl chorvatský šlechtický rod Frankopanů. Po roce 1797 se stal Krk součástí jižních držav habsburské monarchie a v roce 1918 připadl ostrov Itálii, ale pouze na 2 roky. Během 2. světové války byl Krk obsazen italskou a německou armádou a po válce připadl Jugoslávii. Od roku 1991 je součástí nezávislého chorvatského státu.

Sídla na ostrově Krk

Krk je ostrovem s největším počtem obydlených vesnic, najdete jich tu celkem 68. Počet stálých obyvatel ostrova Krk je dnes 17.860. 

Město Krk

Na jihozápadním pobřeží ostrova Krk se nachází stejnojmenné historické město s mohutnými hradbami. Návštěvu tohoto města během dovolené na ostrově Krk si rozhodně nenechejte ujít.

Město Krk - ostrov Krk Město Krk - ostrov Krk
Město Krk - ostrov Krk
Město Krk - ostrov Krk

Baška

Tradičním cílem turistů na ostrově Krk je Baška v jižním zálivu ostrova Krk. Místní krásná písčitooblázková pláž dlouhá 1,8 km byla oceněná i Modrou vlajkou. Kromě skvělého koupání a možností nejrůznějších vodních sportů je Baška také skvělým místem pro výlety po ostrově a turistiku. Baška je obklopená majestátními horami a na jednom z kopců nad Baškou se tyčí kostelík Sv. Jana Křtitele z 11. století (Crkva Sv. Ivana). Ke kostelu se dá dojít pěšky nebo vyjet autem. Je odtud fantastický výhled na pevninu a blízký ostrov Rab. Okolo kostela je velký hřbitov se zajímavými náhrobky. Několik dřevěných křížů na vrcholu u kostela dovává scenérii zvláštní, tajuplný nádech.

Baška - ostrov Krk Pláž v Bašce - ostrov Krk
Baška - ostrov Krk
Pláž v Bašce - ostrov Krk

Bašská deska (Bašćanska ploča)

Baška je známá také díky tzv. Bašské desce, chorvatsky zvané Bašćanska ploča, která byla objevena v obci Jurandvor u Bašky. Jedná se o jednu z nejstarších písemných památek – do kamene vytesané texty v chorvatské hlaholici.

Bašská hlaholská stezka

Na počest ostrova Krk coby kolébky hlaholice v Chorvatsku byl v roce 2006 zahájen v Bašce unikátní projekt zvaný Bašská hlaholská stezka (Bašćanska staza glagoljice). Hlaholice je staré slovanské písmo skládající se z 33 znaků – písmen. Do projektu Bašské hlaholské stezky byli zapojeni studenti sochařství a postupně bylo v okolí Bašky rozmístěno 33 monolitů – jednotlivých písmen hlaholské azbuky. Po této stezce se můžete vydat i Vy. V turistické agentuře v Bašce nebo v kostelu Sv. Jana si můžete vyzvednout mapu s vyznačením míst jednotlivých písmen. U každého monolitu si opíšete kód a pokud předložíte všech 33 kódů, dostanete certifikát o absolvování.

Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk
Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk
Bašská hlaholská stezka - ostrov Krk

Vrbnik

Městečko Vrbnik na severovýchodním pobřeží ostrova Krk má unikátní polohu – nachází se totiž na skalním útesu. Jedná se o místo s bohatou historií, sahající až do doby osídlení illyrskými kmeny. Ve středověku bylo kolébkou chorvatského písemnictví – centrem hlaholice. Dodnes jsou zde patrné nápisy psané hlaholicí na mnoha historických stavbách. Dnes je Vrbnik známý především díky vinařstvím. V okolí Vrbniku se na vinicích pěstuje vynikající odrůda bílého vína zvaná Vrbnička Žlahtina. Je zajímavá tím, že se nikde jinde nepěstuje. Pokud Vrbnik navštívíte, v jeho uličkách narazíte na mnoho různých vinařství, kde můžete víno ochutnat a také nakoupit.

V okolí Vrbniku se nachází také několik přírodních pláží. Snad nejkrásnější je písčitooblázková pláž Potovošće jihovýchodně od Vrbniku.

Vrbnik - ostrov Krk Vrbnik - pláž Potovošće
Vrbnik - ostrov Krk
Písčitooblázková pláž Potovošće -
3 km jihovýchodně od Vrbniku

Ostrůvek Košljun u letoviska Punat

Uprostřed téměř uzavřené Punatské a Košljunské zátoky leží malý zalesněný ostrůvek Košljun. Jeho rozloha je jen 6,5 ha. Košljun je jediný malý ostrůvek okolo ostrova Krk, který je obydlen. Z oblíbeného turistického letoviska Punat je vzdálen jen 750 m a z městského přístavu jezdí na Košljun výletní lodě.

Košljun, ostrůvek kruhovitého tvaru, oplývá malebnými přírodními krásami a jeho zajímavostí je františkánský klášter ze 16. století, který si svou původní podobu zachoval až do dnešních dní. Historie kláštera je však ještě starší - klášter byl vybudován na místě původního benediktinského kláštera, který zde založili Benediktini v 11. století. V komplexu se dnes nachází klášter, bazilika, sakrální muzeum, knihovna se vzácnými spisy tištěnými hlaholicí a etnografická sbírka. V klášteře si můžete prohlédnout náhrobek poslední kněžny z rodu Frankopanů, Kateřiny, která zemřela roku 1529.

Punat - ostrov Košljun - ostrov Krk Punat - ostrov Krk
Punat - ostrůvek Košljun
Punat - ostrov Krk

Turistika na Krku

Kromě výstupů na nejvyšší vrcholy ostrova nabízí Krk mnoho dalších stezek pro pěší či cyklisty. Uvádí se, že na Krku je k dispozici 300 km značených turistických stezek. Oblíbené jsou tzv. Pastýřské stezky vedoucí právě na nejvyšší vrcholy Krku - Obzova, Brestovica, Veli vrh, Zminu a Veli Hlam. Výchozími body pastýřských stezek jsou letoviska Punat, Baška a Stará Baška. Podél stezek jsou k vidění řady kamenných zídek, ohrazené pastviny, vinohrady, cesty lemované zídkami, kamenné úkryty pro pastýře a ovce, zásobníky dešťové vody, jezírka i stáda ovcí. Od jara do podzimu se zde můžete setkat také s hady. Mapa turistických a cyklistických stezek na Krku je k dispozici v turistických kancelářích.

Jeskyně Biserujka (Špilja Biserujka)

Nejnavštěvovanější jeskyní na Krku je krasová jeskyně Biserujka poblíž vesnice Rudine. Jeskyně Biserujka, známá také pod názvem Vitezićeva špilja, je dlouhá 110 m a teplota se zde pohybuje celoročně okolo 15 stupňů. V jeskyni byly vybudovány stezky, a tak je dostupná všem věkovým kategoriím. Prostory jeskyně jsou nyní dobře nasvětleny a návštěvníci mohou obdivovat nádherné stalaktity a stalagmity.

Léčivé bahno na Krku

Téměř uzavřený záliv Soline v severovýchodní části pobřeží Krku má pěkné písečné pláže. Snad nejznámější je pláž Komoriska Meline s jemným pískem. V její západní části se nachází slané léčivé bahno. Moře je v těchto místech mělké – od břehu můžete jít až 50 m a stále dosahujete na dno. Maximální hloubka je jen 3 m a moře je zde o 2 až 3 stupně teplejší než v okolních zátokách.