ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Letovisko Mandre, které se nachází na západním pobřeží ostrova Pag, je velice oblíbeným místem turistů pro strávení letní dovolené u moře. V minulosti zde býval pouze malý přístav sloužící obyvatelům vesnice Kolan, která leží asi 8 km odsud směrem do vnitrozemí ostrova. Také proto zde nyní žijí místní obyvatelé původně pocházející převážně z Kolanu, kterým se toto pobřežní místo zalíbilo a rozhodli se zde přestěhovat natrvalo. Mají zde své domy, které z větší části pronajímají letním hostům.

Nejen pronájem však tvoří hlavní zdroj příjmů místních obyvatel. Často to bývá také příležitostný lov ryb. Zejména v letních měsících zdejší restaurace nabízejí produkty moře získané právě tímto příležitostným lovem. Pravdou však zůstává, že mnoho obyvatel Pagu se zabývá již jinou činností a lovem ryb se může uživit jen zlomek obyvatel ostrova.

Otcové mnohých současných obyvatel ještě mají malou rybářkou loďku, se kterou mohou občas vyrazit na lov ryb. Podle velikosti lodě a času, který mají k dispozici, se pak lze vydat s těmito rybáři na moře a zúčastnit se lovu tak, jak to bývalo zvykem a tradicí v minulosti. Kdo by neměl možnost absolvovat takovouto cestu, která může trvat od několika hodin až po několik dnů, může si počkat na rybáře vracející se z lovu ryb do přístavu Mandre. Bývá to nepravidelně, někdy kolem 7. hodiny ranní. Přímo na molu v přístavu si takto můžete koupit čerstvé úlovky a plody moře.

Pokud nemáte možnost vlastní přípravy čerstvě ulovených ryb, můžete pak ochutnat jejich finální podobu v některé z místních restaurací v Mandre, jako jsou např. Konoba Bonaca u pobřeží, nebo restaurace Porat naproti směnárny a turistické agentury, na druhé ulici souběžné s pobřežím.

Přístav v Mandre

V přístavu Mandre často uvidíte v průběhu letní sezóony kotvit větší výletní lodě. Jsou to zpravidla starší plachetnice, nebo rybářské motorové lodě, které jsou přestavěny tak, aby poskytovaly turistům ubytování a určité zázemí v průběhu jejich většinou týdenního pobytu na těchto lodích. V Mandre pak takovéto lodě kotví, i když většinou jen na jednu noc, než vyplují na další putování po chorvatských ostrovech. Někdy můžeme spatřit i 3 lodě najednou, jak jsou navázány za sebou u kotevního mola. Jejich posádka zde doplní zásoby, případně poklábosí s místními rybáři. Pasažéři tráví den na ostrově, zpravidla cyklovyjížďkou po ostrově, nebo odpočinkem na některé z příjemných pláží letoviska Mandre.

V průběhu letních prázdnin se v přístavu zpravidla jednou za tři týdny koná tzv. Rybářský večer. Jeho začátek bývá kolem sedmé hodiny večerní a trvá až do pozdních nočních hodin. Je to jedna z mála příležitostí v Mandre, kdy si můžete zatancovat a pobavit se pod širým nebem. Součástí této akce je také grilování ryb, masa, prodej palačinek, trubiček a jiných pochutin. K pití lze dostat pivo, víno, pálenku zvanou travarica, nebo rakija. K těmto slavnostem se schází v hojném počtu jak místní obyvatelé, tak jsou zde vítáni turisté a hosté ubytovaní v místních apatrmánech a domech. Živá hudba je samozřejmostí. Často to bývají známé chorvatské kapely, které jsou na tyto Rybářské večery do Mandre zvány. Jejich produkce se většinou odehrává z paluby kotvící velké dřevěné výletní lodě, nebo je jim připraveno vyvýšené pódium, na kterém jsou hudebníci dobře vidět a slyšet.

Přístav v Mandre je také oblíbeným místem pro letní večerní procházky. Odsud dobře uvidíte na protější ostrov Maun, který je vzdálen od pobřeží v Mandre asi 2,8 námořní míle, což je kolem 5 km. Napravo od něj pak můžeme vidět menší a mírně vzdálenější ostrov Škrda. Oba tyto ostrovy jsou neobydlené, na ostrově Maun je celkem asi jen 5 příležitostně obývaných stavení. Ostrov Maun je domovem ovcí, které patří výrobně pažského sýra na Pagu (Sirana Pag) a z jejichž mléka se také vyrábí pažský sýr.

Delfíni u ostrova Pag

Přístav v Mandre a ostrov Maun dělí Maunský průliv (Maunski kanal). Jeho hloubka sahá až k 83 metrům. Při troše štěstí lze vidět v Maunském průlivu proplouvat delfíny. Bývá to zejména před začátkem hlavní turistické sezony a po jejím skončení, kdy zde mají tito savci více klidu od provozu sportovních lodí a člunů. Delfíni se zde obvykle vyskytují v počtu od 8 do 15 kusů. V kteroukoliv denní hodinu pak lze pozorovat jejich hřbety míhající se nad hladinou, někdy docela blízko pobřeží Mandre. Před několika lety byl dokonce jeden delfín spatřen přímo v přístavu, kde se poměrně dlouho zdržel.

Přístav v Mandre se stal základem pro rozvoj celého letoviska. Mají jej v oblibě jak turisté, tak i místní obyvatelé vesničky. Jeho poloha se často používá k určení jiných míst v Mandre, když se uvádí např. nalevo, nebo napravo od přístavu, za přístavem, nad přístavem apod. Je to místo práce a zaměstnání místních, procházek a odpočinku přespolních a kultury, tradice a společenských událostí všech obyvatel i návštěvníků letoviska Mandre a ostrova Pag.