ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Předměty nalezené na této lokalitě pocházejí z 9. století, kdy je předpokládán vznik sídla. Další odkrývání naleziště pak mapuje vývoj života na tomto chorvatském území až do 14. až 15. století, kdy byl Guran patrně obyvateli opuštěn.

Další zkoumanou lokalitou je bazilika z přelomu 8. a 9. století. Pozůstatky této architektonické památky se dnes po letech zakonzervování připravují pro zpřístupnění veřejnosti. Za zmínku pak stojí jistě i další církevní stavba, kostel Sv. Šimona z 11. století. Chorvatské ministerstvo kultury spolu s památkovým ústavem města Pula a správou zúčastněných městeček a obcí usilují o zpřístupnění této lokality veřejnosti. K tomu má přispět i rekonstrukce prastarých stezek a cest, které památky původně spojovaly.

Dosud nalezené artefakty z blízkých lokalit již dnes mohou vidět zájemci ve Vodnjanu, v rekonstruovaném paláci Bettica. Po ukončení archeologických prací, zakonzervování nalezišť má být tento prostor zpřístupněn jako archeologický park umožňující nahlédnout zájemcům do historie Chorvatska.