ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Jak se dostanete ke staletým olivovníkům 

Pokud se vydáte za poznáním staletých olivovníků na sever ostrova Pag, pojedete od centrální části ostrova (vesnice Kolan) směrem k městu Novalja. Minete však odbočku do města Novalje a necháte se vést hlavní silnicí po obvodu města až ke kruhovému objezdu, kde již podle směrové tabule odbočíte na poloostrov Lun. Výlet do tohoto místa vám nabídne delegát naší cestovní kanceláře při vašem pobytu v letovisku Mandre.

Přibližně po 12 km jízdy místy úzkou a terén kopírující silničkou, uvidíte po pravé straně nápadný kopec, jenž je svou nadmořskou výškou 135 m n. m. nejvyšším bodem v této části ostrova Pag. Vrch nese název Gradac a právě v jeho blízkosti po obou stranách silnice můžete spatřit kolonii planě rostoucích olivovníků, jejichž počet se odhaduje až na 1 500 ks. Poznáte je podle nápadně rovných, tenkých větví a  menšího vzrůstu, než jak známe šlechtěné typy těchto stromů. Takových lokalit, s výskytem volně rostoucích olivovníků, je ve středomoří poměrně málo, a proto je také tato oblast na Pagu zahrnuta pod ochranu mezinárodní organizace UNESCO jako biosférická rezervace.

Lunský olivový olej

Po dalších asi 5 km se přiblížíte k jediné vnitrozemské vesničce celého poloostrova, která nese stejný název jako tato část ostrova - Lun. Před ní u silnice napravo uvidíte menší kapličku, kde můžete odbočit a na volné ploše odstavit auto. Tím už se nacházíte v prostoru, kde se od věků pěstovaly šlechtěné olivovníky, z nichž se také ještě v současnosti lisuje tzv. Lunský olivový olej (Lunjsko maslino ulje). Tento olivový olej slouží téměř výhradně pro potřeby místních obyvatel Pagu a ostrova Rab, vzdáleného jen asi 4,3 námořní míle, což je zhruba 7,5 km. Návštěvníci ostrova Pag jej mohou zakoupit na tržnici v Novalje, nebo přímo v lisovně tohoto olivového oleje ve vesničce Lun.

Když přejdete silnici na druhou stranu, můžete nahlédnout do olivového sadu. Jeho stromy, které jsou vysázeny mezi kamennými zídkami, stále poskytují svou produkci svým pěstitelům a jsou velice ceněny. Předávají se po staletí z generace na generaci a každý, kdo vlastní několik těchto olivovníků, je považován svým způsobem za majetného člověka. Podle údajů, které jsou k této lokalitě na Pagu k dispozici, roste na poloostrově Lun asi 80 000 ks těchto šlechtěných olivovníků, z nichž některé jsou staré až 850 let. Kromě těchto, již v dávné minulosti založených olivových hájů, jsou vysazovány také nové olivovníkové plantáže, které budou k užitku již dalším generacím obyvatel tohoto krásného koutu ostrova Pag (olivovník poskytuje první plody až po cca 20 letech).

Tovarnele

Po prohlídce olivovníkových sadů v okolí vesničky Lun se můžete vydat dále na severozápad do zátoky Tovarnele. Ihned po vjezdu do Lunu si po pravé straně můžete všimnout starého kamenného lisu na olivy, který je umístěn ve dvoře jednoho z domů.

V Lunu na severozápadním cípu chorvatského ostrova Pag navštivte tyto úchvatné staleté olivovníky! Naučnou stezku si užijete s celou svou rodinou a s přáteli.