ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Novalja vznikla jako přístav nedalekého města Cissy, které bylo zničeno zemětřesením ve 4. století. Odtud pochází i název Novalja - latinsky Novalis, což znamená přístav. Cissa, jejíž historie je neoddělitelná od dějin Novalji, stála v západní části Pažského zálivu. Po příchodu Římanů na ostrov získala Cissa vlastní statut a místní samosprávu, takže se stala městem podle všech pravidel. Velký počet historiků považuje Novalju a Cissu za jedno město, čili že se pod názvem Cissa rozumí i současná Novalja. Do 6. století byla Cissa, a tedy i Novalja, hospodářským, náboženským a obchodním střediskem ostrova Pagu. Do té doby se i celému ostrovu říkalo Cissa. Před příchodem Chorvatů v oblasti Novalji sídlilo románské obyvatelstvo, které však bylo brzy potlačeno.

Novalja si až do roku 1203 zachovala svůj význam strategického jadranského přístavu a ústředního ostrovního města. Avšak téhož roku křižáci zcela zbořili a zničili Cissu, a tím zastavili rozvoj také Novalji. Novalja nebyla ušetřena ani následků těžkých bojů mezi RabemZadarem. Zadarané se snažili pokořit Pag a Rabané Novalju. Novalja, podobně jako i další ostrovní města, byla příliš slabá pro přímou účast v těchto těžkých bojích, a tak její obyvatelstvo mohlo jen přihlížet na události a trpět následky. Když byla v 15. století nastolena moc Benátské republiky, byl ostrov poprvé administrativně rozdělen na dvě části. Novalja připadla Rabu, čili Rabskému arcibiskupství, zatímco Pag připadl arcibiskupství Zadarskému. I přes toto rozdělení byl v 19. století na celém ostrově zřízen jednotný administrativní celek, z něhož byl vyčleněn jen výběžek, na němž se nachází Lun. Lun připadl obci Rab.

Novaljané si vždy přáli vlastní autonomii, samosprávu ve své oblasti. Obyvatelstvo Novalji po desetiletí vynakládalo obrovské úsilí, aby Novalja dosáhla toho, že bude disponovat svými penězi, a tyto snahy měly za následek založení obce Novalja v roce 1924. Avšak v roce 1954 nové státní uspořádání odebralo Novalji status samostatné obce a Novalja se stala součástí obce Pag. Od té doby až do oddělení ostrova od obce Pag v roce 1993 měla Novalja statut místního výboru. Když Chorvatský sněm v roce 1993 rozhodl o založení obce Novalja, do hranic nové správní jednotky se kromě Novalji dostaly i místa Lun, Jakišnica, Stara Novalja, Kustići, Zubovići, Metajna, Caska a Pajac.

Nejsvětlejší moment v administrativním rozvoji Novalji se stal v lednu roku 1997. Tehdy Chorvatský sněm přinesl rozhodnutí, kterým Novalja získala status města. Bylo to dovršení staletého úsilí Novaljanů o dosažení vlastní samosprávy, statutu, který si po stovky let přálo mnoho pokolení.

V oblasti města Novalja žije na rozloze 93,3 km2 3339 obyvatel, z toho je 95,6 % Chorvatů, římských katolíků se dvěma farami - Novaljou a Lunem.

Správní uspořádání města Novalja

Město Novalja správně zahrnuje tyto obce:

 • Novalja - 2101 obyvatel, ústřední turistické, kulturní a hospodářské místo správní jednotky Města Novalji;
 • Zubovići - 223 obyvatel, nachází se severovýchodně od Novalji, vesničané se zabývají především turizmem, rybářstvím, ale i ovčáctvím;
 • Vidalići - 2 obyvatelé, nová chatařská osada, severovýchodně od Novalji;
 • Kustići - 130 obyvatel, součást Barbatu, místo má krasové zázemí a obyvatelstvo se živí chovem ovcí a rybářstvím a v poslední době stále intenzivněji cestovním ruchem;
 • Metajna - 248 obyvatel, ústřední obec takzvaných Barbatů (do kterých patří vsi Zubovići, Kustići a Vidalići), obyvatelé se zabývají turizmem, rybářstvím a dobytkářstvím, a je zde i vynikající pohostinská nabídka;
 • Stara Novalja - 235 obyvatel, kromě Novalji další výstupní přístav Kissy. Velmi hezká osada s bohatou turistickou nabídkou;
 • Potočnica - 13 obyvatel, rustikální ves severozápadně od Novalji, neobyčejně hezké středomořské prostředí;
 • Lun - 317 obyvatel, nachází se v krajní části severozápadního výběžku ostrova Pagu. Je obklopen olivovými sady a jeho prostředí je na ostrově jedinečné. Je to jediná oblast na celém ostrově, ve které vysoká vegetace dominuje krasem a kamennou krajinou. Obyvatelstvo se zabývá pěstováním a zpracováním oliv, chovem dobytka, rybářstvím a cestovním ruchem. Od Lunu směrem na Novalju, pod korunami tisíciletých oliv, jsou i další vsi - Jakišnica, Varsan, Potočnica, Dudići a Dražica.
 • Pásmo A Gajac - 47 obyvatel, apartmánová osada, která vznikla v 80. letech 20. století, s bohatou zábavní a pohostinskou nabídkou.

Historické památky v Novalji

V Novalji se intenzivně stavělo již v antice za Římanů. Obzvlášť velký počet sakrálních staveb byl zbudován v období raného křesťanství, kdy Novalja byla střediskem ostrovního náboženského života a určitou dobu i sídlem biskupství. Cissa je název města, které kdysi stálo v současné zátoce Caska a které se po zemětřesení ve 4. století propadlo do moře. Pozůstatky Cissy dodnes leží na dně moře a archeologové zde objevili i podlahovou mozaiku římského domu. V Cisse byl objeven i vodovod, který lze dle slov akademika M. Suiće srovnávat i se starým římským vodovodem. Obyvatelé objevili náhrobní kameny, zbytky cest a pevností. Velký počet nálezů z okolí někdejší Cissy se opatruje v archeologické sbírce v Novalji.

Talijanova buža“ (Italova díra) je název části římského vodovodu. Zajímavostí tohoto vodovodu je způsob jeho výstavby. Byl totiž proražen ve skále a je tak vysoký, že jím pohodlně projde průměrně velký člověk. Talijanova buža je součástí vodovodního systému, který vedl z Kolanu do Cissy.

Přehled historických památek v Novalji a jejím okolí

 • Kostel sv. Kateřiny - v historických dokladech o něm existuje zmínka z roku 1459, ale byl zbudován o hodně dříve. Na konci 19. století byl kostel poškozen úderem blesku, poté byl zbourán a na jeho místě postaven nový - současný farní kostel sv. Kateřiny.
 • Bazilika sv. Marie - byla odkopána půlkruhová apsida s venkovním průměrem 13,5 m, takže po té v zadarské katedrále je největší apsidou v oblasti. Spolu s bazilikou byly objeveny i čtyři starokřesťanské relikviáře, z nichž dva mají vysokou uměleckou hodnotu.
 • Bazilika v Gaji je velmi významná starokřesťanská stavba. Její rozměry jsou 23,30 x 9,15 m a liturgie se v ní konaly do středověku.
 • Bazilika v Jazu - do současnosti se zachovaly asi půl metru vysoké zdi. Byla velká a prostorná, s rozměry 32,35 x 12,50 m. V 15. století byla již zchátralá, a tak se přistoupilo k její obnově.
 • Kostel sv. Krištofa na mysu Barbati - první zmínka pochází z roku 1376. Čelní oblouk apsidy je půlkruhový, trochu elipsovitý.
 • Kostel sv. Mořice v Barbarech - první zmínka o něm se datuje z roku 1289, a to během řízení o rozhraničení mezi rabskými a zadarskými statky na Pagu. V polovině 19. století byl kostel obnoven.
 • Kostel sv. Krištofa - nachází se ve Staré Novalji a nejstarší zmínka o kostele pochází z roku 1324. Byl zbudován v románském slohu a zcela se zachoval. Apsida je hluboká, s půlkruhovým čelním obloukem.
 • Kostel sv. Jiří v Casce - ačkoliv jde o starokřesťanskou stavbu, zmínka o něm v dokladech pochází již z roku 1451. Větší část kamenných úlomků z tohoto kostela se opatruje v archeologické sbírce v Novalji.
 • Kostel sv. Víta ve Vidasovi Stanovi - zmínka o něm se datuje do roku 1334 a zachovaly se postranní zdi, apsida a zadní stěna ve výši 1,5 m. Rozměry kostela jsou 4,25 x 5,70 m a byl zbudován v gotickém slohu.
 • Kostel sv. Martina na vršku mysu Lunu - první zmínka o něm se datuje do roku 1382. Jeho šířka byla 3,90 m. Zachovaly se jen postranní stěny.
 • ubytování vhodné pro mladé, kteří přijíždějí za noční zábavou
 • mnoho restaurací a barů
 • veřejná doprava na pláž Zrče
 

Pag je pověstný svým nočním životem, především na pláži Zrče a v Novalji.

Zábava na ostrově Pag