ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledat na webu

s

Největší ostrov Střední Dalmácie je ostrov Brač. Od pevniny je oddělen Bračským průlivem, na jižní straně pak Hvarským průlivem od dalšího krásného ostrova Hvar a na západě ho dělí od dalšího ostrova Šolta Splitská úžina. Ostrov je dlouhý 40 km (ve směru východ západ), v nejširším místě pak dosahuje 13 km. Svojí rozlohou 396 km2 je nejen největším ostrovem Dalmácie, ale i třetím největším na Jadranu.

Letecké video: Ostrov Brač patří mezi 10 nejlepších destinací pro život

Na ostrově Brač se nachází také nejvyšší bod na ostrovech Jaderského moře, 778 m vysoká Vidova gora (Hora sv. Víta). Ostrov obývá cca 14.000 obyvatel. Na ostrově je 21 vesnic. Největší z nich je obec Supetar. Do obce Supetar je spojení trajektem z Makarské, ze Splitu pak do obce Sumartin na druhé straně ostrova. Spojení na ostrov je v letních měsících také od roku 1993 charterovými lety na letiště Veško polje. Přistávat zde mohou letadla s cca 100 cestujícími.

Osídlení ostrova Brač je prokazatelné z archeologických nálezů již z paleolitu. O tom svědčí nálezy z jeskyně Kopačina. Další nálezy ukazují na osídlení ilyrskými kmeny v době bronzové a železné. Brač byl v průběhu dějin jako celé území Chorvatska součástí několika státních útvarů. Na počátku našeho letopočtu byl ostrov osídlován Římany a později byl pod správou Byzantské říše. V roce 925 se Brač stal součástí středověkého chorvatského státu. Později patřil pod správu Benátské republiky s krátkými obdobími vlády Uherského a Bosenského krále. Po podrobení Benátek Napoleonem se Brač stal krátce administrativní součástí Francie. Roku 1807 ovládla ostrovy Brač a Korčula s pomocí ruského námořnictva Černá Hora. Vídeňský kongres v roce 1814 rozhodl o připojení Brače k Rakousku. Po rozpadu Rakousko-Uherska roku 1918 se stal ostrov součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Počet obyvatel počátkem 20. století dramaticky klesl v důsledku silné emigrace. V roce 1941 okupovala ostrov Itálie. Po její kapitulaci roku 1943 obsadila ostrov v červnu 1944 německá vojska. Po osvobození byl ostrov součástí Jugoslávie až do získání nezávislosti Chorvatska roku 1991.

Postira, ostrov Brač Pláž Zlatni rat - Bol, ostrov Brač
Postira, ostrov Brač Pláž Zlatni rat (Zlatý roh) - Bol, ostrov Brač

Název ostrova Brač

Ve znaku Brače můžeme vidět motiv dvou vzpínajících se kozlů. Tento motiv byl  převzat z ilyrského šperku nalezeného na ostrově. Ostrov Brač je také znám jako místo, kde se choval dobytek. Jméno se údajně odvodilo od italských výrazů pro rohatý dobytek. Mohli bychom přijmout i vysvětlení z oblasti mýtů: Antenor z Tróje prý tajně pohostil Odyssea a Meneláa a souhlasil s tím, aby unesená Helena byla vrácena Helénům. Po řeckém dobytí Tróje mu Řekové ušetřili život a odvedli jej do Ambracie. Odtud odplul na ostrov, který po vzoru (Am)bracie pojmenoval Bracija (=Brač). S sebou přivedl pastýře Braka, námořníka Elafa, který u dnešního Bolu založil město Elaphusa, a zemědělce Silena. Silen na ostrov přinesl vinnou révu a olivu spolu s nějakou kuklou, ze které se vyklubal - cvrček.

Ostrov Brač je jako všechny ostrovy jaderského souostroví tvořen převážně vápenci. Celé území je v podstatě krasovou oblastí. Nejznámějšími krasovými jevy je Dračí jeskyně (Zmajeva špilja) u obce Murvica a jeskyně Kopačina jižně od Supetaru. Významné jsou rovněž tři jeskyně s významem pro potápění - jeskyně Maňajama 1 a Maňajama 2, objevené českými potápěči nedaleko moře a pak již delší dobu známou podmořskou propastí Lučica ve stejnojmenné zátoce. Jinak tvoří krasové jevy na Brači typické tvary jako škrapy, doliny, polje, závrty a propasti. Zdejší propast Jama kod Matešić stana u obce Hum představuje svými 260 m hloubky 49. nejhlubší propast Chorvatska.

Bračský mramor

Proslulý je bračský mramor, který se od antiky využívá jako stavební materiál. Byl z něj vybudován například proslulý Diokleciánův palác ve Splitu, z pozdější doby pak je patrně nejznámější budovou Bílý dům ve Washingtonu. Kamenické řemeslo se na ostrově Brač dodnes zachovalo v okolí osady Pučišća, kde je lom a kamenická škola.

Klášter Blaca - ostrov Brač  Výrobky z mramoru - ostrov Brač
Klášter Blaca - ostrov Brač Výrobky z mramoru - ostrov Brač

Podnebí na Brači

Středomořské podnebí ostrova zajišťují teplá, suchá léta a krátké a deštivé zimy s průměrnou teplotou okolo 9 stupňů. Sněhové srážky se objevují velice zřídka a nejsou trvalého rázu. Ostrov Brač je velmi slunečný, průměrná délka slunečního svitu je 2 700 hodin ročně. Teplota moře dosahuje v letních měsících 24 -26 stupňů. V zimně neklesá pod 14 stupňů. Počasí na tomto chorvatském ostrově Brač ovlivňují pravidelné větry vanoucí na Jadranu. Chladná, severní bora, jižní teplé jugo a v letních měsících denní a noční příjemný mistrál.

Geografie ostrova Brač

Hřeben ostrova se nesymetricky zvedá. Postupně a mírně klesá k severu, náhle a prudce k jihu. Ostrov Brač je pokryt stále zeleným hustým porostem keřů (tzv. makchie), který je bohatší a hustší v přímořském pásmu. Tento porost je tvořen dubem cesmínovým, jalovcem, cesmínou ostrolistou, planikou, pistácií, rozmarýnem a vřesy.  Ve vyšších polohách je tento plášť řidší a chudší. Lesy zaujímají čtvrtinu povrchu ostrova Brač (26,5 %). V přímořských oblastech je velmi rozšířená přímořská borovice a na výšinách nad 400 m převládají černá borovice, dub, habr a jasan. Výrazným prvkem ostrova jsou rozlehlé plochy skalnaté krajiny s četnými údolími, ostrými a hlubokými prohlubněmi, údolíčky přerušovanými suchými úvaly. Na skalnatých plochách rostou trsy voňavé léčivé šalvěje, pelyňku, slezu, smilu, vřesu a bodláku. Do oka padnou i kytice levandule. Po celá staletí se pracovité rolnické ruce Bračanů drásaly do krve odstraňováním kamení, vytvářejíc kousky pole a tvoříc terasovité pozemky, na kterých Bračané vytrvale vysazovali vinohrady a olivové háje. Hromady kamení na ostrově jsou trvalou památku na práci Bračanů s kamenem.

Život na ostrově ovlivňoval vždy nedostatek sladké vody. Prameny jsou pouze v okolí Bolu na jihu. Dešťová voda se právě díky bezpočetným puklinám ve vápenci ztrácí v podzemí a podzemními „potůčky" vytéká do moře. Veškerá sladká voda je přiváděna na ostrov Brač podmořským vodovodem vybudovaným v polovině minulého století. Jinak se voda dovážela lodí. Pro nedostatek vody je ostrov z hospodářského hlediska jen obtížně využitelný. Na počátku minulého století se začalo rozvíjet dnes nejvýznamnější odvětví - turistický ruch. Dále se pěstují olivy a vinná réva. Významná je také již zmíněná těžba vyhlášeného bračského mramoru a dále rybolov.

Zajímavosti na ostrově Brač

  • Bračské muzeum ve Škripu
  • Dračí jeskyně (Zmajeva špilja) - reliéfy na stěnách, sloužila jako klášter, nachází se nad obcí Murvica
  • Kolač - skalní útvar nedaleko obce Nerežišća
  • Most Františka Josefa - most poblíž obce Ložišća
  • Pustinja Blaca - klášter
  • Zlatni rat (Zlatý roh) - oblázková pláž
  • Téměř čtvrtinu ostrova Brač pokrývají borové lesy, které jsou však na některých místech značně poničeny lesními požáry (v současnosti zejména jihozápadní část ostrova).

Obce a osady na Brači si do dnešní doby dochovaly částečně neporušený typický dalmatský ráz. Brač je zajímavý pro své četné stavitelské památky - ilyrské (kyklopské) hradby, opevněná sídliště zvaná gradiny, nízké chýše kruhového půdorysu z místního lomového kamene zvané bunje, skýtající pastevcům úkryt před nepohodou. Z období Říma zde zůstaly četné sarkofágy, dvě mauzolea a zbytky dalších staveb. Starokřesťanskou epochu reprezentují pozůstatky svatyň, období starochorvatské jedenáct starobylých kostelíků z 9. až 12. století. Ty stojí většinou na návrších a je od nich krásný rozhled. K nejpřitažlivějším památkám patří skalní klášter v jihozápadní části ostrova a Dračí jeskyně u Murvice na jižním pobřeží.

Pláže na Brači

Na Brači najdete různé typy pláží - od těch s jemnými oblázky s pozvolným přístupem do vody, přes upravená betonová plata po skalnaté pobřeží. Přibližně 4 km východně od letoviska Postira najdete písečnou pláž Lovrečinu. Všude však naleznete moře v okouzlujících barvách. Brač je také vyhlášeným místem pro všechny vodní sporty. V městečku Bol je zázemí pro tenisty, vyznavače windsurfingu a také vyhlášená pláž Zlatni rat.